skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Videobasert materiale

Vi har erfaring med videoproduksjon der vi har brukt Adobe Premiere til redigering og postproduksjon av videomateriale for ulike medier, blant annet for web.

Vi har tilgang til drone som kan filme i 4K, 2K eller HD.

Aristeer

Aristeer er  et verktøy der man kan utvikle maler for hjemmesider for Joomal, WordPress, Moodle, HTML og andre fora. I tillegg til designutforming kan man også legge inn tekst og bilder i Aristeer før alt eksporteres til et forum. Aristeer er et effektivt redskap for å lage relative komplekse maler. 

Arbeid med Aristeer kombinderes med kunde der innholdet i hjemmeside først kartlegges. Deretter utformes den og installeres på en passende server.

Joomla

Joomla er et type forum som dekker krav ut over det som finnes i en vanlig blogg. Her er det mulig å installere ulike funksjoner som dekker interaktive behov for databehandling for en virksomhet. Det finnes et stort utvalgt extentions som dekker behov for auksjoner, netthandel, bilde- og videopresentasjoner, m.m.

Webdesign

I dag kan utformingen av en hjemmeside eller et forum lages med gode hjelpemidler (Content Management Software (CMS)). Vi bruker Aristeer som et viktig hjelpemiddel både til Joomla, WordPress og Moodle. Hovedverktøyet er Joomla med blant annet  tilleggsmodulene K2, Community Builder, og Eshop.

I tillegg til bruk av CMS-programvare kan vi også legge inn bakgrunnsvideo med transparent visning av video i tekstblokkene.

Vanligvis brukes MySQL/MariaDB på CentOS-server for å lagre materialet i forumene. Vi har også erfaring med bruk av Citrix server  som administrerer flere virtuelle servere på samme fysiske server. Vi drifter våre egne servere.

Eksempler på drifitng av websider:
LiFT 
U:turn  
KIA Trondheim

Websidetips