skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

 SketchUp er eid av Google. Det er et fritt tilgjengelig 3D-designvertøy som har en lav terskel, både med hensyn på å lage design og med hensyn på eksport til 3D-printing. Det ble laget for speisielt å lage hustegninger, men har etterhvert utviklet seg til å dekke en rekke  behov for 3D-design. Det finnes et rikt utvalg av ferdige objecter i biblioteker  som kan hentes inn, skalerees og tilpasses brukerens behov. Skjermbildet tar utgangspunkt i et tredimensjonalt aksesystem. Der kan man tegne inn figurer i et valgt plan, utvide planet til en 3D-dimensjonalt object som kan på visse vilkår printes ut på en 3D-printer. Under er vist skjermbildet brukeren starter programmet med. Figuren av en person gir hjelp til å se hvilke dimensjoner man benytter. Tegningen underst er et eksempel på et SketchUp-produkt.

         

SketchUp download
Plugins for SketchUp
Lage Sketchup-fil, tegne et hus 
 

Du har ikke rettigheter for å gi kommentarer

Innlogging

Powered by    :