skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

VNC - remote connections

For Windows-klienter kan disse klientprogrammene brukes:

mstsc  - for kobling til Windows-maskiner
tightVNC - for kobling til CenTOS-maskiner
VNC-viewer - (realVNC) for kobling til Raspberry pi-maskiner

 

Bitscope oscilloscope

 Bitscope osciloscope har to BNC analoge inngagner og viser det grafiske skjermbildet på en PC. Enheten er koblet til lokalnettet, enten til en hub eller ruter, eller direkte til en PC med en kryskoblet nettkabel. 

Underkategorier