skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Her er en del programmer som kan lastes ned og brukes..

CanSat

Programmet installeres på PC og logger datastrøm fra CanSat via en tilkoblet Arduinobasert beacon. Posisjonen vises live som gjennomgått rute i Google Maps og som 3D rute i Google Earth