skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

CanSat

Programmet installeres på PC og logger datastrøm fra CanSat via en tilkoblet Arduinobasert beacon. Posisjonen vises live som gjennomgått rute i Google Maps og som 3D rute i Google Earth