skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Wouxun KG-UV950P band transceiver

Denne enheten dekker båndene 2m, 70cm 6m og 10-11m. Effekten er opp til 50W, og den har repeaterfunksjon for et håndapparet i terrenget som kan kalle opp denne enheten som sender videre til andre repeatere. Det kan komme godt med når håndapparetet ikke når de faste repeaterne direkte.

 Repeater 4 band vhf

Q-koder

Q-.kode brukes som forkortelse på beskjeder og meldinger. Dette har sitt opprinnelse fra morsetelegrafien, med brukes også i vanlige tale-meldinger blant amatørene. Fullstendig liste over kodene ser du under: