skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Morsealfabeet

Her er morsealfabetet..

Morsealfabetet er felles for alle språk med latinske alfabet når det gjelder bokstavene A–Z og tallene 0–9; på norsk har vi i tillegg ÆØ og Å.

A .-
B -...
C -.-.
D -..
E .
È,É ..-..
F ..-.
G --.
H ....
I ..
J .---
K -.-
L .-..
M --
N -.
O ---
P .--.
Q --.-
R .-.
S ...
T -
U ..-
V ...-
W .--
X -..-
Y -.--
Z --..
Æ .-.-
Ø ---.
Å .--.-
1 .----
2 ..---
3 ...--
4 ....-
5 .....
6 -....
7 --...
8 ---..
9 ----.
0 -----
. .-.-.-
, --..--
 : ---...
 ? ..--..
- -....-
= -...-
/ -..-.
( -.--.
) -.--.-
+ .-.-.
start -.-.-
stopp .-.-.
rettelse ........
forstått ...-.
avslutning ...-.-
vent .-...
nødsignalet ...---...
 ! ..--.
@ .--.-.
Ü ..--

HAM tilstander