skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Kurs i Arduino

Blant kursinnholdet kan nevnes:

  •  Installasjon av utviklingsverktøyet
  • Lage programskisser for Arduini UNO
  • Installasjon og bruk av bibliotekfunksjoner
  • Lesing av ulike sensorer ved bruk av biblioteker
  • Kommunikasjon med RF, IR (fjernkontroll), Bluetooth
  • Styring  av  servo og elektromotorer

Fullført kurs gir kursdiplom og attest.
Kurset kan bestilles her

Du har ikke rettigheter for å gi kommentarer