skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

CAN/I2C/SPI kommunikasjon med Arduino

    

      

 

 

 

 

CAN, I2C og SPI er tre ulike seriesynkronmetoder for Arduino. Her brukes SPI for å kommunisere til en interface-krets som kobles til CAN-bussen.

Arduino MEGA: Får ikke SPI-biblioteket til å snakke med mega..

CAN tutorial: https://www.cooking-hacks.com/documentation/tutorials/can-bus-module-shield-tutorial-for-arduino-raspberry-pi-intel-galileo/ 

Ressurs: https://modelrail.otenko.com/arduino/arduino-controller-area-network-can 

Du kan kjøpe CAN-adapter her