skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Atmel Studio i stedet for Arduino IDE

Atmel Studio 7 (versjon 7.0.1006) sammen med extension-modulen Arduino IDE for Atmel Studio 7 (Visual Micro for Atmel Studio 7) bygger på Visual Studio 2015 fra Microsoft. Den har en rekke fordeler framfor det tradisjonelle Arduino-mijøet. Blant fordelen kan nevnes en rekke utvidelsesfunksjoner (extesions), debugger-funksjon, opplisting av tilgjengelige funksjoner under skriving av programuttrykkene, osv. 

Arduino IDE kan installeres  fra Extensions and Updates fra Tools-menyen. Klikk på Available Downsload og søk på Arduino. Last ned Arduino IDE for Atmel Studio 7. Du må ha brukertilgang hos Atmel for å laste ned modulen, men det har du allerede da du lastet ned Atmel Studio 7. Dersom du har installert Atmel Studio 6.2 med Visual Micro-modulen for Arduino IDE tidligere, kan det by på problemer med å installere Atmel IDE for Atmel Studio 7. Det er da nødvendig og avinstallere Atmel Studio 6.2 med Visual Micro-modulene før du installerer Arduino IDE for Atmel Studio 7. Det kan også være nødvendig å avintallere gamle Microsoft Visual Studio-versjoner før du installerer Atmel Studio 7 og Visual Studio for Arduino IDE i Atmel Studio.

Atmel Studio støtter ikke bruk av faner i Arduino-programmer. Programmelementer i egne filer som vises automatisk som faner i Arduino IDE kan legges til manuelt i Atmel Studio i menyvalget Project/Add Existing Item... eller Project/Add New Item.. for nye programfiler. 

Microsoft Visual Studio 2017 støtter også programmering i Arduino ved hjelp av modulene Visual Micro og Arduino IDE for Visual Studio. Men programmet er stort og krever en tyngre maskin. Visua, Mirco krever lisens.