skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Behandling av satellitt-data for visning i Google Earth

Dette skriptet er en kml-fil for Google Earth og består av tre deler, en heading, koordinatdelen og en sluttdel. Headningen settes inn før koordinatene som er denne formen for hver posisjon. To posisjoner vises som

      10.426237,63.389932,400
      10.426338,63.38998655,400

Koordinatene over med lengdegrader (longitude), breddegrader (latitude) og høyde skilles med komma UTEN mellomrom. Punktum er desimaltenget. Koordinatene er på desimalform.

GPS-en leverer taggene på GPS koordinatform som for eksempel:
   $GPRMC,191249.80,A,6323.39193,N,01025.56051,E,0.294,,020215,,,A*71
Koordnatene fra GPS-en er på koordantform etter 60-talls-systemet for minutter som er angitt bak desimaltegnet, vist som punktum. Omregnet til desimalform blir koordnaten 6323.39193 fra GPS-en omgjort til  63 grader og 23.39193*6/10 = 38.998655 minutter. Dette brukes som koordater i Google Earth.

Koordinatene må skrives i flukt uten mellomrom. Minst to linjer, det vil si to koordinatposisjoner må oppgis.

Etter koordnatelinjene kommer en sluttdel som avslutter skriptet. Filen lagres med .kml-filtype. Enten kan den lastes opp fra Google Earth eller den kan lastes opp som som en kommandohale til googleearth.exe - kommandoen.

Skiftet kan da deles opp i tre deler. Skripthodet  utgør første del. Deretter listen av koordnater som behandles fa satellitten. TIl slutt følger skripthalen. Dette lastes opp i Google Earth som en kml-fil.

Du har ikke rettigheter for å gi kommentarer