skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

4. Utvidet program for CanSat

Dette programmet leser GPS, (GPRMC-tag), trykk og temperatur. Gyro, akselerasjon og magnetfelt leses alle  i tre dimensjoner. Egne variable gis også  for yaw, pith og roll. Data sendes via telemetri (RF) til bakken samtidig som at det lagres på SD-brikke med tidskode. Dette programmet må kjøres med mega2560-prosessoren, enten med MEGA2560, Teensi 3.1 eller MultiWii AIO.Hvilke variable som skal leses, kan velges med kommandoer.

(C) Skule Sørmo 2014

Kommandoer som kan sendes:

kggps  - start gps
nkgps  - stopp gps
ktemp - start  temperatur
nktemp - stopp temperatur
ktrykk - start temperatur
nktrykk - stopp temperatur
kaks - start akselerasjon
nkaks - stopp akselerasjon
kaks - start akselerasjon
nkas - stopp akselerasjon

Programmet kan lastes ned her

Du har ikke rettigheter for å gi kommentarer