skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

1. CanSat grunnpakke UNO

I Oppsettet brukes en Arduino UNO med GY-87 (10DOF (degree Of Freedom) 3-axis Gyro + 3-axis Acceleration + 3-axis Magnetic Field + Air Pressure Module)  der trykk/temperaturdelen (BMP180) er brukt. En annen IMU eller modul kan også brukes som måler temperatur og trykk, men den må ha BMP180-enheten koblet til en i2-linje med SDA og SCL - tilkobling for at programmet under skal fungere.  EM411 GPS er brukt her med en baudrate på 4800 bps.

Her kan du laste ned fila med bibliotekfunksjoner

Du har ikke rettigheter for å gi kommentarer