skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

CanSat

En CanSat er en satellittmodell som skal passe inn i en 0,33 liters brusboks, og som inneholder instrumenter, strømforsyning, databehandlingsenhet og kommunikasjonssystem som i virkelige satellitter. NAROM - Nasjonalt senter for romeraltert opplæring - står som arrangør av en årlig konkurranse der elever i Norden fra videregående skoler som tar Teknologi og forskningslære  kan delta.E ”Brusboks-satellitten” skal skytes opp og så slippes fra en rakett for så å sveve tilbake til bakken i fallskjerm. På vei ned skal den gjøre ulike målinger som sendes til en bakkestasjon. Utfordringen er å holde seg innenfor begrensninger på kostnad, tidsbruk, vekt og ikke minst volum i og med at satellitten skal bygges inn i en brusboks. CanSat er blitt et internasjonalt vellykket og billig konsept for å kunne tilby studenter og elever et spennende og lærerikt ”rom-prosjekt”, og for å skape økt interesse for realfagene og teknologi.

Nedlasting av CSV-fil

Dette programmet laster ned CSV-filer fra com-port og lagrer den på disken. Før man kan starte nedlastingen, må COM-port bestemmes, hastighet og filnavn. Da vil Start-knappen bli aktivisert. Nedlastingen starter når Startknappen trykkes. Filinnholdet vises i listevinduet. Stopp-tasten, som ble aktivisert etter at nedlastingen har startet, stoppe nedlastingen. Da vil Start-knappen bli aktivisert. Dersom den trykkes, vil nedlastingen som da skjer, bli lagt til fila som allerede er opprettet. Lukk-tasten lukker programmet.

Dersom APC220 brukes sammen med USB-adaptert for å ta imot datastrømmen, må Enable-pinnen på APC220 kobles fri, enten ved at den fjernes eller bendes ut slik at den ikke stikker inn i USB-adapteret, for at det skal fungere.

Programmet kan du laste ned her