skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Arduino mikrokontrollere

Arduino er et konsept der en familie mikrokontrollerkort kan brukes til ulike programerbare kontrollfunskjoner. På internett finnes mange fora (Communities) for DIY-prosjekter (Do It Yourself) med   utgangspunkt i disse kontrollerkretsene. Der er det lagt ut programskisser og løsninger som kan benyttes av interesserte, basert på Open Source-prinsippet. Se http://arduino.cc/ som er hovedformunet  for Arduino-samfunnet.  Se også http://www.arduino.org/   Programmering av Arduino kan enten skje med Arduino IDE som kan lastes ned her   eller her,  med Atmel Studio med Visual Micro plugin/Visual Studio Arduino plugin som lastes ned her eller med Eclipse som kan lastes ned her.  Bibliotekfunksjoner kan lastes ned her

 Du kan kjøpe en del Arduino-enheter i vår nettbutikk   Diskusjonsforum om Arduino   Du kan ta en kurs i Arduino her 

 - forumer: MickMake                        Autodesk Arduino simulering

Kurs i Arduino

Blant kursinnholdet kan nevnes:

  •  Installasjon av utviklingsverktøyet
  • Lage programskisser for Arduini UNO
  • Installasjon og bruk av bibliotekfunksjoner
  • Lesing av ulike sensorer ved bruk av biblioteker
  • Kommunikasjon med RF, IR (fjernkontroll), Bluetooth
  • Styring  av  servo og elektromotorer

Fullført kurs gir kursdiplom og attest.
Kurset kan bestilles her

AltSoftSerial -rutine gir ekstra serieport på UNO

UNO har bare én serieport.  Biblioteket AltSoftSerial gir en ekstra serieport på Arduino UNO. Denne rutinen er bedre en SoftSerial-rutinen siden den ikke interfererer med andre bibliotekfunksjoner som SoftSerial-biblioteket kan gjøre. AltSoftSerial bruker faste porter for Rx og Tx. SoftSerial kan ikke sende og motta samtidig. AltSoftSerial og SoftSerial kan under gitte forutsetninger brukes sammen.

IMU - fantastiske multifunksjoner

IMU  - Intertial Measurement Unit    - er integrert kretskort med flere ulike sensorfunksjoner. Det inneholder både gyro, akselerator, kompass, temperatur og trykkmåler. Gyro, akselerator og kompass er tredimensjonale størrelser som angir flaten i x/y-koordinater og høyde i z-koordinat. Hver IMU har sine egne kobinasjoner a sensorer. Disse har egne bibliotekfunksjoner, og det er disse du bruker i Arduino-skissene.  IMU kan bestille her

Aktivisering av kompassfunksjonen i IMU med MPU6050

 
GY-86, GY-87 og GY-88 er 10 DOF (Degree Of Freedom)  Inertial Measurement Unit (IMU). Den består av 3-akse gyro, 3-akse aksellerator, 3 akse magnetometer   pluss en trykkmåler. Den er produsert i Kina og har utmerkede egenskaper med unntak av én. Det er ikke mulig uten videre å aktivisere kompassfunksjonen. Kortene består av kretsene MPU6050 (aksellerator/gyro)+HMC5883L (kompassfunksjon (magnetometer)) + temperatur/trykksensor. Kommunikasjonen skjer gjennom I2C-buss til Arduinokortet. Men HMC5883L-kretsen er koblet via til den alternative I2C-bussen i MPU6050 . I utgangspunktet er ikke denne koblingen aktivisert

Programmering av Arduino med AVRISP mkII programmerer

AVRISP mkII fra Atmel er en intelligent programmerer som kan programmere Arduino-kort ved help av ISP-kontakten på kortet.

Det hender at programmeringsmiljøet for Arduino (Arduino IDE) ikke kan programmere kortet da oppstartslasteren  (bootloader)  som tar i mot skissen (programmet) ikke fungerer.