skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

ESP-familien av 32-bit mikrokontrollere

For å bruke Arduino IDE for å programmere disse kontrollerne:

  1. Sett inn 'http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json' 
     i Menyvalget Fil/Instillinger/Flere "Boards Manager' URLer: . Trykk 'Greit'.
  2. Velg menyvalget Vertøy/Kort/Kortadministrasjon (Øverst på lista over kort) og  velg der kortet du bruker. Trykk 'Ok' for å akseptere.
    Et naturlig valg er å velge 'esp8266 by esp8266 Community'.
  3. Velg 'Fil/Eksempler  fra lista over ulike programskisser som er mulig på det valgte kortet. Denne lista oppdateres ut fra valg av kort.

MicroPyton er spesielt egnet for å programmere ESP-familien av mikrokontrollere. Den gir flere muligheter for programtvikling enn Arduino IDE, men er samtidig mer teknisk og har en høyere terskel for å bruke.

En av de mange finessene med disse kontrollerne er at progamskissene kan oppdatersr ved hjelp av WiFi-tilkoblingen. De kan på denne måten oppdateres 'on-the-fly' der de er i drift! den egner seg også svært godt for FreeRTOS multitask-operativsystemet.

For bruk av pin-tilkoblingene til ESP-kontrollerne, se denne videoen.

microPython IDE

Last ned uPyCraft IDE herfra og installer programmet på Windows eller Mac. Programmet støtter ESP8266, ESP32 og micro:bit, Det er en rekke eksempler på programmer som kan lastes opp i kontrollerne, 

uPyCraft IDE (Integrated Developement Envirement)  laster opp programmer programmene mye raskere enn i Arduino IDE og er ideelt forbruke med disse tre mikrokontrolerne. Et alterantiv er å bruke Visual Studio, som kan benyttes både til Python og Arduino IDE.

Installasjon av programmet 
Her er en tutorial som gir innføring i MicroPython for ESP8266      
Tutorial ESP32  Tutorial ESP8266