skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Mikrokontrollere

Jeg har i flere år arbeidet med 51-serien mikrokontrollere fra Intel, Philips og Atmel.
Det siste året har vært fokusert på Atmels AVR-kontrollere i Arduino-kort (ATmega328 og ATmega168).

Data

Jeg har et lite dataanlegg hjemme som består av 4 servere. Tre er Citrix virtuelle servere som kjører flere serverløsninger, hovedsakelig Centos.
Der er det media, web, MySQL med php og andre servertjenester.

Det du ser nå er lagret på en av serverne.

Media

Anlegget har medieservere for Plex, Spotify og Logitech mediaserver.  

En del videofilmer som er laget i tidligere tider, er også lagret her.