skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Det kan hende at det ikke er mulig å installere GNOME med TightVNC med kommandoen

yum groupinstall "GNOME Desktop"

Da kan man gå inn med SSH (Eller på serverkonsollet) og gi kommandoen

vncserver -name "GNOME desktop"

og deretter start TightView i Windowslienten med den instansen som er angitt i kommandoen over. 

 

innlogg

Powered by    :