skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Joomla er et forumprogram som er mer omfattende enn et bloggerprogram som WordPress. Her er det mulig å konstruere menyer, legge til moduler og programtillegg som kan dekke de fleste behov. Se hjemmesiden for Joomla

Du har ikke rettigheter for å gi kommentarer

innlogg

Powered by    :