skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Arduino mikrokontrollere

Arduino er et konsept der en familie mikrokontrollerkort kan brukes til ulike programerbare kontrollfunskjoner. På internett finnes mange fora (Communities) for DIY-prosjekter (Do It Yourself) med   utgangspunkt i disse kontrollerkretsene. Der er det lagt ut programskisser og løsninger som kan benyttes av interesserte, basert på Open Source-prinsippet. Se http://arduino.cc/ som er hovedformunet  for Arduino-samfunnet.  Se også http://www.arduino.org/   Programmering av Arduino kan enten skje med Arduino IDE som kan lastes ned her   eller her,  med Atmel Studio med Visual Micro plugin/Visual Studio Arduino plugin som lastes ned her eller med Eclipse som kan lastes ned her.  Bibliotekfunksjoner kan lastes ned her

 Du kan kjøpe en del Arduino-enheter i vår nettbutikk   Diskusjonsforum om Arduino   Du kan ta en kurs i Arduino her 

 - forumer: MickMake                        Autodesk Arduino simulering

Atmel Studio i stedet for Arduino IDE

Atmel Studio 7 (versjon 7.0.1006) sammen med extension-modulen Arduino IDE for Atmel Studio 7 (Visual Micro for Atmel Studio 7) bygger på Visual Studio 2015 fra Microsoft. Den har en rekke fordeler framfor det tradisjonelle Arduino-mijøet. Blant fordelen kan nevnes en rekke utvidelsesfunksjoner (extesions), debugger-funksjon, opplisting av tilgjengelige funksjoner under skriving av programuttrykkene, osv. 

Arduino IDE kan installeres  fra Extensions and Updates fra Tools-menyen. Klikk på Available Downsload og søk på Arduino. Last ned Arduino IDE for Atmel Studio 7. Du må ha brukertilgang hos Atmel for å laste ned modulen, men det har du allerede da du lastet ned Atmel Studio 7. Dersom du har installert Atmel Studio 6.2 med Visual Micro-modulen for Arduino IDE tidligere, kan det by på problemer med å installere Atmel IDE for Atmel Studio 7. Det er da nødvendig og avinstallere Atmel Studio 6.2 med Visual Micro-modulene før du installerer Arduino IDE for Atmel Studio 7. Det kan også være nødvendig å avintallere gamle Microsoft Visual Studio-versjoner før du installerer Atmel Studio 7 og Visual Studio for Arduino IDE i Atmel Studio.

Atmel Studio støtter ikke bruk av faner i Arduino-programmer. Programmelementer i egne filer som vises automatisk som faner i Arduino IDE kan legges til manuelt i Atmel Studio i menyvalget Project/Add Existing Item... eller Project/Add New Item.. for nye programfiler. 

Microsoft Visual Studio 2017 støtter også programmering i Arduino ved hjelp av modulene Visual Micro og Arduino IDE for Visual Studio. Men programmet er stort og krever en tyngre maskin. Visual Mirco krever lisens.

 

Programmere Bluetooth

Det finnes to typer Bluetooth-kort. HC-05 er er en master og kan kommunisere med HC-06 som er slaveenhet. Kommunikasjonen skjer med en hastighet opp til 1382400 baud og har en rekkevidde opp til 10 meter. Bluetooth egner seg derfor til høyhastighetssamband mellom enheter for korte avstander, opp til 10 meter.

 

Arduino Bluetooth RC controller

Denne Arduino-appen kan styre et kjøretøy fram og tilbake og svinge til venstre og høyre i av/på-posisjoner (digitale posisjoner). Farten kan stilles i egen innstilling øverst til høyre i appen. I tilegg kan man slå på hovedlys, baklys og bruke horn. Appen har også en funksjon der man kan tilte eller rulle på telefonen for å styre kjøretøyet. Den kommuniserer ved hjelp av bluetooth med en hastighet på 115200.

Nettsiden for appen finner du her hvor det er beskrivelse av hvordan bilen bygges som appen styrer.
Appen lastes ned på Android-telefonen ved hjelp av PlayStore (Play Butikk).

CAN/I2C/SPI kommunikasjon med Arduino

    

      

 

 

 

 

CAN, I2C og SPI er tre ulike seriesynkronmetoder for Arduino. Her brukes SPI for å kommunisere til en interface-krets som kobles til CAN-bussen.

Arduino MEGA: Får ikke SPI-biblioteket til å snakke med mega..

RC signaler

  Tidsdiagrammer for RC signal

Input RC signal til ESC er pulsbreddesignal på 50Hz der pulsbredden varierer fra 1ms til 2ms der 1,5ms er midtposisjonen. Dutycycle: 20ms