Etter å ha undervist i realfag i den videregående skolen i over 20 år, har det samlet seg opp mange løsningsforslag i matematikk som elevene har fått utlevert i forbindelse med oppgaver de har levert.
Etter å ha forsket litt på Moodle, fant jeg ut at dette kunne legges ut her slik at også andre kan ha nytte av dem.

Oppgaver med mulighet for innlevering er lagt ut for hvert avsnitt i hvert kapittel fra Sinus-lærebøkene fra Cappelen.Hvert avsnitt har også en videoforklaring. Dette kurset legger vekt på god føring av oppgavene. Dette vises i løsningsforslagene.

I denne prøvekurskategorien får du muligheter gratis å levere oppgaver fra første kapittel. De blir rettet og sendt tilbake til deg med løsningsforslag. Da må du registrere deg først.

Dersom du ønsker å fortsette videre, betaler du en kursavgift som dekker retting og oppfølging av resten av kurset. Det skjer i kategorien for betalte kurs. Du kan avbryte arbeidet med kapittel 1 i kurset her i kategorien for prøveversjoner og fortsette i de betalte kursene dersom du bestemmer deg for å fullføre et kurs.

Både visning på video, innlevering av oppgaver og løsningsforslagene føres med penn på papir. Dette scannes til filer i pdf-format som leveres. Digitale hjelpemidler (GeoGebra, kalkulator) brukes kun der det kreves.

Gjestetilgang.
Dette kurset egner seg som støttekurs for elever som tar 1P i videregående skole og for privatistelever. Kurset baserer seg på Cappelens lærebok i 1P (2007)

En hovedhensikt med kurset er at eleven regner oppgaver til hvert avsnitt som rettes av kurslærer.

Kurset gir innføringer i hvert avsnitt i 1P basert på Cappelens 'Sinus 1P'. Innføringene gis som videosekvenser. I tillegg til forklaring av begreper og uttrykk legges det vekt på en ryddig føring av oppgaver. Etter hvert avsnitt i alle kapitlene er det obligatorisk innlevering av fire oppgaver. Studenten må ha utstyr for å scanne oppgaver som føres på papir til en PDF-fil. Den leveres etter hvert avsnitt sammen med eventuelle andre filer fra digitale hjelpemidler. Det er mulig å få hint til føringen. Innleveringen blir rettet av kursholder og returnert sammen med løsningsforslag. Oppgaver fra et avsnitt må være levert før neste kan starte.

Dette kurset egner seg som støttekurs for elever som tar 2P i videregående skole og for privatistelever. Kurset baserer seg på Cappelens lærebok i 2P (2007) Det forutsettes at 1P er tatt på forhånd.

En hovedhensikt med kurset er at eleven regner oppgaver til hvert avsnitt som rettes av kurslærer

Kurset gir innføringer i hvert avsnitt i 2P basert på Cappelens 'Sinus 2P'. Innføringene gis som videosekvenser. I tillegg til forklaring av begreper og uttrykk legges det vekt på en ryddig føring av oppgaver. Etter hvert avsnitt i alle kapitlene er det obligatorisk innlevering av fire oppgaver. Studenten må ha utstyr for å scanne/fotografere oppgaver som føres på papir til en PDF/JPG-fil. Den leveres etter hvert avsnitt sammen med eventuelle andre filer fra digitale hjelpemidler. Det er mulig å få hint til føringen. Innleveringen blir rettet av kursholder og returnert sammen med løsningsforslag. Oppgaver fra et avsnitt må være levert før neste kan starte.

Dette kurset egner seg som støttekurs for elever som tar 1T i videregående skole og for privatistelever. Kurset baserer seg på Cappelens lærebok i 1T (2013).

En hovedhensikt med kurset er at eleven regner oppgaver til hvert avsnitt som rettes av kurslærer.

Kurset gir innføringer i hvert avsnitt i 1T, basert på Cappelens 'Sinus 1T'. Innføringene gis som videosekvenser. I tillegg til forklaring av begreper og uttrykk legges det vekt på en ryddig føring av oppgaver. Etter hvert avsnitt i alle kapitlene er det obligatorisk innlevering av fire oppgaver. Studenten må ha utstyr for å scanne/fotografere oppgaver som føres på papir til en PDF/JPG-fil. Den leveres etter hvert avsnitt sammen med eventuelle andre filer fra digitale hjelpemidler. Det er mulig å få hint til føringen. Innleveringen blir rettet av kursholder og returnert sammen med løsningsforslag. Oppgaver fra et avsnitt må være levert før neste kan starte


 Dette kurset egner seg som støttekurs for elever som tar S1 i videregående skole og for privatistelever. Kurset bygger på bestått kurs i P1. Kurset baserer seg på Cappelens lærebok i S1 (2013).

En hovedhensikt med kurset er at eleven regner oppgaver til hvert avsnitt som rettes av kurslærer.

Kurset gir innføringer i hvert avsnitt i S1, basert på Cappelens 'Sinus S1'. Innføringene gis som videosekvenser. I tillegg til forklaring av begreper og uttrykk legges det vekt på en ryddig føring av oppgaver. Etter hvert avsnitt i alle kapitlene er det obligatorisk innlevering av fire oppgaver. Studenten må ha utstyr for å scanne/fotografere oppgaver som føres på papir til en PDF/JPG-fil. Den leveres etter hvert avsnitt sammen med eventuelle andre filer fra digitale hjelpemidler. Det er mulig å få hint til føringen. Innleveringen blir rettet av kursholder og returnert sammen med løsningsforslag. Oppgaver fra et avsnitt må være levert før neste kan starte.

Dette kurset egner seg som støttekurs for elever som tar S2 i videregående skole og for privatistelever. Dette kurset bygger på bestått kurs i S1. Kurset er basert på Cappelens lærebok i S2 (2007)

En hovedhensikt med kurset er at eleven regner oppgaver til hvert avsnitt som rettes av kurslærer.

Kurset gir innføringer i hvert avsnitt i S2, basert på Cappelens 'Sinus S2'. Innføringenen gis som videosekvenser. I tillegg til forklaring av begreper og uttrykk legges det vekt på en ryddig føring av oppgaver. Etter hvert avsnitt i alle kapitler er det obligatorisk innlevering av tre-fire oppgaver. Studenten må ha utstyr for å scanne oppgavene som føres på papir til en PDF-fil. Den leveres etter hvert avsnitt sammen med eventuelle andre filer fra digitale hjelpemidler. Det er mulig å få hint til føringen. Innleveringen blir rettet av kursholder og returnert sammen med løsningsforslag. Oppgaver fra et avsnitt må være levert før tilgang til neste avsnitt er mulig.

Dette kurset egner seg som støttekurs for elever som tar R1 i videregående skole og for privatistelever. Dette kurset bygger på bestått kurs i 1T. Kurset er basert på Cappelens lærebok i R1 (2007).

En hovedhensikt med kurset er at eleven regner oppgaver til hvert avsnitt som rettes av kurslærer.

Kurset gir innføringer i hvert avsnitt i R1, basert på Cappelens 'Sinus'. Innføringene gis som videosekvenser. I tillegg til forklaring av begreper og uttrykk legges det vekt på en ryddig føring av oppgaver. Etter hvert avsnitt i alle kapitler er det obligatorisk innlevering av tre-fire oppgaver. Studenten må ha utstyr for å scanne/fotografere oppgavene som føres på papir til en PDF/JPG-fil. Den leveres etter hvert avsnitt sammen med eventuelle andre filer fra digitale hjelpemidler. Det er mulig å få hint til føringen. Innleveringen blir rettet av kursholder og returnert sammen med løsningsforslag. Oppgaver fra et avsnitt må være levert før tilgang til neste avsnitt er mulig.

Dette kurset egner seg som støttekurs for elever som tar R2 i videregående skole og for privatistelever. Dette kurset bygger på bestått kurs i R1. Kurset er basert på Cappelens lærebok i R2 (2007)

En hovedhensikt med kurset er at eleven regner oppgaver til hvert avsnitt som rettes av kurslærer.

Kurset gir innføringer i hvert avsnitt i R2 basert på Cappelens 'Sinus R2'. Innføringenen gis som videosekvenser. I tillegg til forklaring av begreper og uttrykk legges det vekt på en ryddig føring av oppgaver. Etter hvert avsnitt i alle kapitler er det obligatorisk innlevering av tre-fire oppgaver. Studenten må ha utstyr for å scanne oppgavene som føres på papir til en PDF-fil. Den leveres etter hvert avsnitt sammen med eventuelle andre filer fra digitale hjelpemidler. Det er mulig å få hint til føringen. Innleveringen blir rettet av kursholder og returnert sammen med løsningsforslag. Oppgaver fra et avsnitt må være levert før tilgang til neste avsnitt er mulig.