Noen av disse kursene har praktiske øvelser som krever utstyr og komponenter. Det kan du få kjøpt her. Andre er mer teoretiske. 

Målet med disse kursene er å vinne diplomer, kursbevis og sertifikater som du kan bruke i din CV. Når du skal søke stillinger er det en fordel å ha dokumentasjon av hva du kan. 

Noen av kursene krever kursavgift.

dd

Vi planlegger film, skriver manus og dreiebok, tar opp og redigerer film. Det er en fordel om du kan ta med din egen PC som kan brukes på kurset.

Kurset er fulltegnet

Arduino/Genuino  er kretskort med en mikrokontroller. Det kan programmeres til å kontrollere ulike styringsenheter basert på kommunikasjon med ytre enheter og tilkoblede sensorer. Kortet finnes i en rekke versjoner for å dekke ulike behov. Blant innholdet i dette kurset kan nevnes:
  • Installasjon av utviklingsverktøyet 
  • Lage programskisser for Arduini UNO Installasjon og bruk av bibliotekfunksjoner 
  • Lesing av ulike sensorer ved bruk av biblioteker 
  • Kommunikasjon med RF, IR (fjernkontroll), Bluetooth 
  • Styring av servo og elektromotorer 

Fullført kurs gir kursdiplom. Du må være registrert bruker for å ta dette kurset

I dette kurset vises YouTube-sekvenser som gir en innføring i FreeRTOS. Dette er et multitask-system for mikrokontrollere. Etter hver sekvens stilles kontrollspørsmål. Der kan du få poeng for riktige svar. Fullført kurs gir et kursdiplom som kursutmerkelse. 

Dette kurset gir en gjennomgang av bruk av programtråder i pascallprogrammer. 

Her gis en innføring i hva en operasjonsforsterker er og hva den kan brukes til.

Blant emnene kan nevnes:

  • Vanlige forsterkerkoblinger for signalbehandling 
  • Hvordan man bruker operasjonsforsterker som analog regnemaskin for addisjon, subtraksjon, integrasjon og derivasjon. 
  • Hvordan man kan bruke operasjonsforsterker som pulsbreddemodulert kontroll av motorer (PWM) 
  • Hvordan lage en PID (Power-Integration-Derivation) kontrollenhet i prosesskontroll