sdfa

Trening i å snakke norsk for innvandrere
En tekst vises på skjermen som blir uttalt av en norsk innfødt.
Eleven tar opp muntlig uttale som han gjør selv.

Han kan så sammenligne sin uttale med den innfødtes uttale.
Eleven kan gjenta opptak av seg selv inntil han er tilfreds.
Uttalen kan så sendes inn til lærer av kurset for kommentar og veiledning
Dette kurset er under utvikling og vil bli endret fortløpende..

Kurset er både muntlig og skriftlig. Oppgaver leveres både som tekst og som innlest lyd/video. Innleveringene blir vurdert og gitt tilbakemelding på. Facitforslag følger hver innlevering. Dette er en prøveinstallasjon og vil bli endret..