Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

gps [2019/01/20 16:17]
gps [2019/03/02 18:02] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
 +======GPS=====
  
 +{{:​arduino:​latitudelongitude_1_.jpg?​500 |}}
 +{{:​arduino:​lengde-og-breddegrader_20121129_1_.jpg?​500|}}}}\\ \\
 +$GPGGA,​161229.487,​3723.2475,​N,​12158.3416,​W,​1,​07,​1.0,​9.0,​M,​ , , ,0000*18 \\
 +$GPRMC,​161229.487,​A,​3723.2475,​N,​12158.3416,​W,​0.13,​309.62,​120598,​ ,*10\\
 +Latitude/​Longitude:​ ddmm.mmmm \\ \\
 +{{:​arduino:​nmea_reference_manual1.pdf|NMEA referansemanual GPS-kommandoer}}\\
 +{{:​arduino:​em411product_guide1_2.pdf|EM411 GPS - oppkobling}}\\ \\
 +Tx på GPS koblest til RX på Arduino (Pin 10 på SoftwareSerialPort,​ pin 9 på AltSerialPort)\\
 +Rx på GPS kobles til TX på Arduino ​ (Pin 11 på SoftwareSerialPort,​ pin 8 på AltSerialPort)\\
 +VIn = + 5Volt \\
 +Begge GND kobles til GND på Arduino\\
 +PLL brukes ikke, står åpen.\\
 +{{https://​support.google.com/​maps/​answer/​18539?​hl=no|Lengde- og breddegrader}}\\
 +{{http://​www.csgnetwork.com/​gpscoordconv.html|Latitude og Longitude converter}}\\ \\
 +Hastighet settes til 4800 på alle portene som kommuniserer med EM411.\\
 +Google Earth og Google Maps oppgir koordinatene som desimalverdier mens EM411 GPS angir dem som GPS-koordinater,​ dvs max 60 minutter i en grad\\
 +Minutt-delen av GPS-koordinatene fra datastrømmen fra EM411 må da konverteres med faktoren 100/60 dersom de skal vises i Google Earth og Google Maps (Men ikke i Google track!) ​
 +
 +{{:​arduino:​em_411_gps-500x500.jpg?​300 |}}
 +{{:​arduino:​thumb-post-15-1165174661.jpg?​300|}}\\ \\ \\
 +Google maps: Koordinater angis i hundretallskoordianter for grader (ikke 60-talls-koordinater)\\ ​
 +
 +Fire måter å vise GPS trace på:\\
 +  - [[http://​www.gpsvisualizer.com/​|GPSVisualiser]]\\
 +  - [[http://​google-maps-with-gps-tracker.en.malavida.com/​|Google GPS tacking]]\\
 +  - [[http://​www.google.no/​intl/​no/​earth/​|Google Earth]]\\
 +  - [[http://​gps-trace.com/​|GPS-Trace Orange]]\\ \\ \\
 +
 +{{http://​www.romsenter.no/​Fagomraader/​Satellittnavigasjon/​Galileo|Galileo - EU's alternativ til GPS}} \\ \\
 +3M GPS: 
 +tykk sort: Jord\\
 +Rød: 3V3 (eller 5v??) Fungerer på begge\\
 +Hvit: Tx \\
 +Sort (tynn): Rx\\
 +Baudrate: 38400\\
 +{{:​sku_90954_2.jpg?​300 |}}
 +<​text>​
 +H-8123 GPS waterproof Receiver Module with U-Blox G6100 Chip for PC laptop
 +
 +Features:
 +
 +Main chip: U-Blox G6100
 +C/A, 1.023MHZ bit stream
 +Receive frequency range:​L1[1575.42MHz]
 +Receive chanel: 50CH
 +GPS Function:<​2.5[Autonmous][50%] ​    <​2m[SBAS]
 +Speed:<​0.1m/​s;​ direction:<​0.5 Degrees
 +Timing accuracy:​30us
 +Reference coordinate system:​WGS-84
 +Largest height:​50000m
 +Largest speed:​500m/​s
 +Accelerated speed:<​4g
 +
 +Electrical properties:
 +
 +Tracking sensitivity:​-160dBm
 +Capture sensitivity:​-146dBm
 +Cold start time: 32s (in average)
 +Warm start time:32s(in average)
 +Hot start time:1s(in average)
 +AGPS: 3s
 +
 +Other datum:
 +
 +Standard clock pulse:​0.25Hz~1KHz
 +GPS update speed:1~5Hz
 +UART port interface:​[default]
 +Data speed:​9600bps℃
 +Operating temperature:​-40~85
 +Package size:​25*28*7.5mm
 +
 +Interface electrical properties:
 +
 +Voltage range: +3.5~+5.5v for main power adapter, you have to buy RTC adapter.
 +
 +Built-in ceramics atenna
 +
 +Note:The bolder black wire is for GND, the other black wire is for RXD, red wire is VCC, white wire is TXDD
 +</​text>​\\
 +<​html>​
 +<iframe width="​420"​ height="​315"​ src="//​www.youtube.com/​embed/​p8H2-vkUM0I"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe><​br><​br>​
 +<iframe width="​420"​ height="​315"​ src="//​www.youtube.com/​embed/​FkCT_LV9Syk"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe></​html>​

QR Code
QR Code gps (generated for current page)