Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
start [2014/07/27 18:23]
skule
start [2019/03/02 18:02] (nåværende versjon)
Linje 2: Linje 2:
 ===== Skules Wiki ===== ===== Skules Wiki =====
  
-Her kan du legge inn forklaringer til begrep, stikkord, emne eller hva som helst\\ +Denne Wiki-en er løpende dokumentasjon av ulike tekniske prosjekter og komponenter ​som brukes i disse prosjektene
- +Den ble opprinnelig opprettet i forbindelse med kurset teknologi- ​og forskningslære ​på KVT.
-[[http://​www.dokuwiki.org/​syntax| Se her hvordan syntaksen er over hvordan du legger inn stoffet.]] \\ +
- +
-[[http://​www.w3schools.com/​default.asp| Her er syntaks for ulike programmeringsspråk]]\\ +
- +
-Denne wikiserveren er [[:​skule_sormo|Skules]] private ​og kan brukes til opplæring ​på [[KVT]]\\+
  
 ==Du må registrere deg som bruker før du starter.== ==Du må registrere deg som bruker før du starter.==
Linje 21: Linje 16:
 [[:​GPS|GPS]]\\ [[:​GPS|GPS]]\\
 [[:​arduino|Arduino]]\\ [[:​arduino|Arduino]]\\
-[[:​quadrocopter|Quadrocopter drone]]\\+[[:​quadrocopter|Drone]]\\ 
 +[[:​gimbal:​start|Gimbal]]\\ 
 +[[:​destroyer:​start|Destroyer]]\\ 
 +[[:​cansat:​start|CanSat]]\\
 [[:​3d-printing|3D-printing/​3D-design]]\\ [[:​3d-printing|3D-printing/​3D-design]]\\
 +[[:​radio:​start|Emner Transmitting ]]\\
 +[[:​camera:​start|Kamera]]\\
 +[[:​halvledere:​start|Halvledere]]\\
 +[[:​arduino:​lrf|Laser Range Finder]]\\
 +[[:​network:​start|Nettverk]]\\
 +[[:​rakett:​start|Modellraketter]]\\
 +[[:​motorer:​start|Motorer]]\\
  
-^Fag: ^|[[teknlogi_og_forskningslaere:​start|Teknologi og forskningslære]]|[[naturfag_1ho:​start|Naturfag for 1HO]] | 
  
 +^
 \\ \\
 +[[http://​www.skule.sormo.no/​dokuwiki/​doku.php?​id=teknlogi_og_forskningslaere:​start|DokuWiki for teknofaget for høsten 2014]]\\
 [[http://​www.skule.sormo.no/​dokuwiki_2014/​doku.php|DokuWIki-sider fra skoleåret 2013/​2014]]\\ [[http://​www.skule.sormo.no/​dokuwiki_2014/​doku.php|DokuWIki-sider fra skoleåret 2013/​2014]]\\
 [[http://​www.skule.sormo.no/​dokuwiki_2013/​doku.php|DokuWIki-sider fra skoleåret 2012/​2013]]\\ [[http://​www.skule.sormo.no/​dokuwiki_2013/​doku.php|DokuWIki-sider fra skoleåret 2012/​2013]]\\

QR Code
QR Code start (generated for current page)