Geir Dolmen sin hjemmeside

 

Reiser
Prosjekter
Hytta på Inderøya

Velkommen til min Hjemmeside - Ny hjemmeside

Ideen bak siden er å holde kontakt med venner rundt i verden - informere om familien sitt ve og vel - og samtidig bearbeide de interesser jeg har - for reising, fagområder og annet. Som lærer har jeg stor tro på at "du har ikke lært noe før du har fortalt (les: formidlet) det videre".

Jeg arbeider for tiden på  Kristen Videregående Skole Trøndelag (KVT) - er lektor i historie, samfunnslære, geografi, engelsk og religion. Skolen er bra oppegående og kreativ i faglig og pedagogisk utviklingsarbeid.

Jeg er gift med Gerd, farmasøyt og kunsthåndverker. Sammen har vi tre spennende døtre - Siv, Line og Åshild Maria.

Jeg er født og oppvokst i Trondheim - hvor  vi nå også bor og arbeider. I flere år har jeg/vi vært "utabys" i ulike studie og arbeidssammenhenger

I tidligere yrkes-"karriere" har jeg arbeidet innen ulike organisasjoner ...
Navigatørene - kristent studentarbeid - både i Norge og i Kenya
Hoeggen Menighet (her i Trondheim) - som kateket/undervisningsleder
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) - på den norske skolen i Kenya

Hit Counter

Denne siden ble sist oppdatert 03/09/06 .