skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Trykksaker

Med riktige hjelpemidler kan ulike trykksaker lages effektivt. Vi bruker i hovedsak Indesign fra Adobe til å montere trykksaker. Bilder behandles, korrigeres, formateres og fargesepareres med Photoshop. Det hender at vi drar ut i felten også og lager artikler eller fotograferer til trykksakene. 

Eksempel på trykksakproduksjon kan hentes fra menighetsblad for Hoeggen og Tempe menigheter. Disse er produsert i Indesign. Det grafiske materialet behandles og ferdigstilles slik trykkieriene ønsker det.  Bilder formateres i riktig oppløsning og størrelse og fargeserpareres (CMYK-format). Produktene leveres i PDF-format til trykkeri som kan sende materialet direkte til trykking.