skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

YouTube favoritter

Hvem gav tillatelse til bruken av atombombene i Japan ?

President Harry S. Truman gav ikke tillatelse til å droppe atombomba over Hiroshima. Han lot det skje. Etter at bomba over Nagasaki ble sluppet, planla amerikanerne å bruke atombomba flere ganger over Japan så fort de ble laget. Men da satte Truman foten ned.

Amerikanerne mener atombombene avsluttet krigen mot Japan. De kunne bidra, men Stalin erklærte krig mot Japan et par dager etter at bombene ble sluppet. Japanerne forhandlet fram til da i all hemmelighet med Stalin om støtte mot amerikanerne. Men da Stalin ble dratt inn i krigen mot Japan, var japanerne mer redde for en sovjetisk okkupasjon enn en amerikansk. Den japanske keiseren gikk derfor med på en kapitulasjon med amerikanerne fordi de gikk med på at keiserdømmet skulle beholdes etter krigen. Den japanske armeen var fortsatt imot en kapitulasjon. Det japanske krigsrådet, som bestod av tre krigshissere og tre fredsønskere, kunne ikke komme til enighet om en kapitulasjon. Keiseren avgjorde derfor saken og gikk inn for en kapitulasjon med amerikanerne.

Det var en sterkere frykt i Japan for en sovjetisk okkupasjon enn en amerikansk som bidro til at krigen ble avsluttet. Amerikanernes bruk av atombombene var derfor ikke avgjørende. Det bidro nok, for amerikanerne så med bombene mulighetene for å spare tusenvis av amerikanske liv. Det er imidlertid ikke sikkert at amerikanerne helt ut visste hvor forferdelige bombene egentlig var, særlig med tanke for de strålingskadene bombene førte med seg. Men også hvor forferdelig etterkrigstiden ble med den kalde krigen. Omkring 2000 prøvesprengninger ble utført etter krigen fram til 1996 av ulike nasjoner, først og fremst USA og Sovjet.

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode

Logg inn