skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Aristeer er  et verktøy der man kan utvikle maler for hjemmesider for Joomal, WordPress, Moodle, HTML og andre fora. I tillegg til designutforming kan man også legge inn tekst og bilder i Aristeer før alt eksporteres til et forum. Aristeer er et effektivt redskap for å lage relative komplekse maler. 

Arbeid med Aristeer kombinderes med kunde der innholdet i hjemmeside først kartlegges. Deretter utformes den og installeres på en passende server.