skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Joomla-ressurser

http://www.bestofjoomla.com/

http://www.webdesigner-profi.de/

For å vise posisjonen til moduler: legg ?tp=1 til url-adressen.
I tillegg må Templates/Options/
Preview Module Positions settes til Enabled

 

For å se feltene som brukes i moduler i Joobla, må Geman sette følgende i Joomla: Utvidelser/Moduler/Innstillinger/Global konfigurasjon for designmaler/Forhåndsvis modulposisjoner: Aktivert. Deretter settes ?tp=1 bak URL.adresen til siden.

 

Get user vairalbels i Joomla