Moodle læringsplattform integrert med Joomla

Moodle, en av verdens største læringsplattformer, kan integreres med Joomla, en av verdens største publiseringssystemer (CMS) ved hjelp av programvaren Joomdle. Her er det mulig å kombinere et multimedia fagforum for artikkelpublisering med en læringsplattform. Det er gunstig å bruke en slik kunnskapsplattform som både formidler artikler og som dokumenterer læringsutbytte for elever som tar kurs som de kan bruke til sin CV.  Joomla har også andre tilleggsmoduler som Community Builder som bygger sosiale nettverk og K2 som administrerer avanserte funksjoner for blogg og fagforum. Eksempel på slik integrasjon er opplæringsvirksomheten U:turn