skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

WordPress er et utmerket verktøy til blogger. WordPress er enklere og bruke og administrere enn Joombla. Terskelen er lav og mange kjenner allerede til de ulike funksjonenene en blogg har. Det tar derfor kort tid å komme i gang med en blogg med WordPress. Vi betjener KIA Trøndelag (Kristent Interkulturelt Arbeid) med webtjenester på WordPress  

VI bruker Elementor Pagebuilder med en rekke tilleggsmoduler for å lage spektakulære sider for blogg og sidepresentasjoner i WordPress.

Elementor tutorial  

Bildearkiv:  istockphoto.com   pixabay.com  unsplash.com   pexels.com