skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Kursliste

Pixhawk flightcontroller er en avansert dronekontroller med mange funksjoner. Her gjennomgås hvordan en drone med Pixhawkl konfigureres 

Arduino/Genuino  er kretskort med en mikrokontroller.
Det kan programmeres til å kontrollere ulike styringsenheter basert på kommunikasjon med ytre enheter og tilkoblede sensorer. Kortet finnes i en rekke versjoner for å dekke ulike behov. Blant innholdet i dette kurset kan nevnes:

  • Installasjon av utviklingsverktøyet 
  • Lage programskisser for Arduini UNO Installasjon og bruk av bibliotekfunksjoner 
  • Lesing av ulike sensorer ved bruk av biblioteker 
  • Kommunikasjon med RF, IR (fjernkontroll), Bluetooth 
  • Styring av servo og elektromotorer 

Fullført kurs gir kursdiplom. Du må være registrert bruker for å ta dette kurset

ESP8266 er en ny generasjon mikrokontroller med  innebygd WiFi som dekker de fleste serieprotokoller.
Enheten kan programmeres ved hjelp av Arduino IDE

esp32 er en slagkraftig 32-bit mikrokontroller.

MicroPyton er spesielt egnet for å programmere ESP-familien av mikrokontrollere. Den gir flere muligheter for programtvikling enn Arduino IDE som også kan brukes, men er samtidig mer teknisk og har en høyere terskel for å bruke.

En av de mange finessene med disse kontrollerne er at progamskissene kan oppdatersr ved hjelp av WiFi-tilkoblingen. De kan på denne måten oppdateres 'on-the-fly' der de er i drift! den egner seg også svært godt for FreeRTOS multitask-operativsystemet.

Med programtråder (threads) i Delphi kan ulike prosesser utføres samtidig uten at de forstyrrer hverandre. Kommunikasjon mellom prosessene skjer ved ulike teknikker og ulike metoder.

I dette kurset vises YouTube-sekvenser som gir en innføring i FreeRTOS. Dette er et multitask-system for mikrokontrollere. Etter hver sekvens stilles kontrollspørsmål. Der kan du få poeng for riktige svar. Fullført kurs gir et kursdiplom som kursutmerkelse. 

Joomla! er et GPL-lisensiert publiseringsverktøy basert på åpen kildekode (engelsk «Open source content management system», forkortet til «Open source CMS»).

Joomla! er skrevet i PHP for publisering av innhold på verdensveven, ved bruk av for eksempel en MySQL-database. Joomla! inneholder en rekke integrerte nøkkelfunksjoner (komponenter), deriblant levende bokmerker (RSS), utskriftsvennlig sidevisning, siste nytt, personlig innlogging, blogg-visning, spørreundersøkelser, avansert søk, flerspråklighet og en WYSIWYG-editor som kan brukes i flere nettlesere (IEFirefoxOperaSafari, og tilsvarende).

Joomla er et strukturert og omfattende Content Management System (CMS) for å bygge funksjonelle hjemmesider med kraftige plugins.

Kurset viser hvordan komponenter,plugins og menyelementer legges inn for applikasjonsprogrammer i Joomla-

Vi planlegger film, skriver manus og dreiebok, tar opp og redigerer film. Det er en fordel om du kan ta med din egen PC som kan brukes på kurset. Ta kontakt dersom du ønsker å delta på dette kurset.


Trening i å snakke norsk for innvandrere
En tekst vises på skjermen som blir uttalt av en norsk innfødt.
Eleven tar opp muntlig uttale som han gjør selv.

Han kan så sammenligne sin uttale med den innfødtes uttale.
Eleven kan gjenta opptak av seg selv inntil han er tilfreds.
Uttalen kan så sendes inn til lærer av kurset for kommentar og veiledning

Gjestetilgang.

Dette kurset egner seg som støttekurs for elever som tar 1P i videregående skole og for privatistelever. Kurset baserer seg på Cappelens lærebok i 1P (2007)En hovedhensikt med kurset er at eleven regner oppgaver til hvert avsnitt som rettes av kurslærer.Kurset gir innføringer i hvert avsnitt i 1P basert på Cappelens 'Sinus 1P'. Innføringene gis som videosekvenser. I tillegg til forklaring av begreper og uttrykk legges det vekt på en ryddig føring av oppgaver. Etter hvert avsnitt i alle kapitlene er det obligatorisk innlevering av fire oppgaver. Studenten må ha utstyr for å scanne oppgaver som føres på papir til en PDF-fil. Den leveres etter hvert avsnitt sammen med eventuelle andre filer fra digitale hjelpemidler. Det er mulig å få hint til føringen. Innleveringen blir rettet av kursholder og returnert sammen med løsningsforslag. Oppgaver fra et avsnitt må være levert før neste kan starte.

Dette kurset egner seg som støttekurs for elever som tar 2P i den videregående skole og for privatistelever. Kurset baserer seg på Cappelens lærebok i 2P (2007) Det forutsettes at 1P er tatt på forhånd.
En hovedhensikt med kurset er at eleven regner oppgaver til hvert avsnitt som rettes av kurslærer.
Kurset gir innføringer i hvert avsnitt i 2P basert på Cappelens 'Sinus 2P'. Innføringene gis som videosekvenser. I tillegg til forklaring av begreper og uttrykk legges det vekt på en ryddig føring av oppgaver. Etter hvert avsnitt i alle kapitlene er det obligatorisk innlevering av fire oppgaver. Studenten må ha utstyr for å scanne oppgaver som føres på papir til en PDF-fil. Den leveres etter hvert avsnitt sammen med eventuelle andre filer fra digitale hjelpemidler. Det er mulig å få hint til føringen. Innleveringen blir rettet av kursholder og returnert sammen med løsningsforslag. Oppgaver fra et avsnitt må være levert før neste kan starte.

Det primære formålet med kurset er at eleven leverer oppgaver fra hvert avsnitt som rettes av faglærer.

Eleven svarer på ark som scannes som PDF-fil og som leveres i hvert avsnitt. Eleven må derfor ha kjennskap til hvordan dette gjøres.

Det er ikke mulig å se påfølgende avsnitt før tidligere avsnitt er levert. 

Eleven kan fortsette til neste avsnitt før han får tilbake oppgaver fra faglærer i rettet tilstand, Kravet er at oppgaven fra et avsnitt er levert for å startet på neste avsnitt

Eleven får tilbake oppgavene som er rettet med kommentarer. Det følger også med et løsningsforslag fra faglærer

Som gjest ser du bare første videosekvens fra første avsnitt i første kapittel. Det er ikke mulig å sende inn oppgaver.

Som registrert bruker kan du gjennomføre hele første kapitlet gratis. Oppgaver kan leveres som blir rettet og returnert med løsningsforslag

Som betalt bruker kan du fullføre hele kurset, ta kapittelprøver og en sluttprøve. Et kursbevis gis dersom kurset er fullført med en ståkarakter.


Dette kurset egner seg som støttekurs for elever som tar S1 i videregående skole og for privatistelever. Dette kurset bygger på bestått kurs i P1. Kurset baserer seg på Cappelens lærebok i S1 (2013) En hovedhensikt med kurset er at eleven regner oppgaver til hvert avsnitt som rettes av kurslærer

.

Kurset gir innføringer i hvert avsnitt i S1, basert på Cappelens 'Sinus S1'. Innføringenen gis som videosekvenser. I tillegg til forklaring av begreper og uttrykk legges det vekt på en ryddig føring av oppgaver. Etter hvert avsnitt i kapitlene er det obligatorisk innlevering av fire oppgaver. Studenten må ha utstyr for å scanne/fotografere oppgaver som føres på papir til en PDF/JPG-fil. Den leveres etter hvert avsnitt sammen med eventuelle andre filer fra digitale hjelpemidler. Det er mulig å få hint til føringen. Innleveringen blir rettet av kursholder og returnert sammen med løsningsforslag. Oppgaver fra et avsnitt må være levert før neste kan starte.

Dette kurset egner seg som støttekurs for elever som tar S2 i videregående skole og for privatistelever. Dette kurset bygger på bestått kurs i S1. Kurset er basert på Cappelens lærebok i S2 (2007)En hovedhensikt med kurset er at eleven regner oppgaver til hvert avsnitt som rettes av kurslærer.Kurset gir innføringer i hvert avsnitt i S2, basert på Cappelens 'Sinus S2'. Innføringenen gis som videosekvenser. I tillegg til forklaring av begreper og uttrykk legges det vekt på en ryddig føring av oppgaver. Etter hvert avsnitt i alle kapitler er det obligatorisk innlevering av tre-fire oppgaver. Studenten må ha utstyr for å scanne oppgavene som føres på papir til en PDF-fil. Den leveres etter hvert avsnitt sammen med eventuelle andre filer fra digitale hjelpemidler. Det er mulig å få hint til føringen. Innleveringen blir rettet av kursholder og returnert sammen med løsningsforslag. Oppgaver fra et avsnitt må være levert før tilgang til neste avsnitt er mulig.

Dette kurset egner seg som støttekurs for elever som tar R1 i videregående skole og for privatistelever. Dette kurset bygger på bestått kurs i 1T. Kurset er basert på Cappelens lærebok i R1 (2007)En hovedhensikt med kurset er at eleven regner oppgaver til hvert avsnitt som rettes av kurslærer.Kurset gir innføringer i hvert avsnitt i R1, basert på Cappelens 'Sinus R1'. Innføringenen gis som videosekvenser. I tillegg til forklaring av begreper og uttrykk legges det vekt på en ryddig føring av oppgaver. Etter hvert avsnitt i alle kapitler er det obligatorisk innlevering av tre-fire oppgaver. Studenten må ha utstyr for å scanne oppgavene som føres på papir til en PDF-fil. Den leveres etter hvert avsnitt sammen med eventuelle andre filer fra digitale hjelpemidler. Det er mulig å få hint til føringen. Innleveringen blir rettet av kursholder og returnert sammen med løsningsforslag. Oppgaver fra et avsnitt må være levert før tilgang til neste avsnitt er mulig.

Dette kurset egner seg som støttekurs for elever som tar R2 i videregående skole og for privatistelever. Dette kurset bygger på bestått kurs i R1. Kurset er basert på Cappelens lærebok i R2 (2007)En hovedhensikt med kurset er at eleven regner oppgaver til hvert avsnitt som rettes av kurslærer.Kurset gir innføringer i hvert avsnitt i R2 basert på Cappelens 'Sinus R2'. Innføringenen gis som videosekvenser. I tillegg til forklaring av begreper og uttrykk legges det vekt på en ryddig føring av oppgaver. Etter hvert avsnitt i alle kapitler er det obligatorisk innlevering av tre-fire oppgaver. Studenten må ha utstyr for å scanne oppgavene som føres på papir til en PDF-fil. Den leveres etter hvert avsnitt sammen med eventuelle andre filer fra digitale hjelpemidler. Det er mulig å få hint til føringen. Innleveringen blir rettet av kursholder og returnert sammen med løsningsforslag. Oppgaver fra et avsnitt må være levert før tilgang til neste avsnitt er mulig.

test