skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

kategories

Da Intel introduserete den første mikrokontrolleren 8048 har nye ulike mikrokontrollere sett dagens lys siden. De meste populære har vært Atmels kontrollere som har blitt brukt i de italienske Arduinokortene. Det er lettest å starte med et Arduino UNO-kort når man skal starte med å utforske denne verdenen. Deretter kan interessen fokuseres på Arduino Mega/Mini/Nano som svært anvendelige kort. Disse kortene er 8-bits kort. I den senere tid har ESP markedsført sine 32-bits-kort med doble kjerner og WiFi og Bluetooth-interface. Dette er billige kort som kan brukes i en rekke anvendelser for styring og kontroll. De er nøye tilpasset Internet Of Things (IOT)-nettverk  der flere kontrollere samkjøres i et internettbasete nettverk.

Videopresentasjon av avsnitt og oppgavelevering 

Disse kursene er under utvikling