skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Utgangspunktet for dronen er et Crius AIO kort som består av AtmelMega2560 prosessor og 4 serieporttilkoblinger

Det et tre mulige systemer å velge blant i programvare for styring av droner,
1. MultiWii
2. Ardupilot
3. Naza-M V2
4. Ardupilot

 

MultiWii
MulitWii kan lastes ned i en samlet zip-fil og komileres og lastes opp i dronen med alle versjoner av Ardiuono IDE. Problemet med MulitWii er at Altitude Hold og Position Hold ikke er direkte presise. De drifter. Det er vanskelig å finne de riktige verdiene for PID-verdiene som utgjør konfigurasjonsverdiene. Systemet har et godt brukersnitt for å sette variablene, enten med en tilkoblet USB-kabler og en FDTI-kabel. USB-porten på kortet fungerer ikke til programmere det. Det hender at det kan blir problemer med bruk av FDTI-grensesnittet også., og da er det en mulighet for å bruke ISP-kontkakten med en ekstern progammerer. Det finnes også et utmerket Windows GUI for å programmere kortet, men det anbefales å bruke et bluetooth-kort og en applett på android-telefonen eller -lesebrettet. 

Ardupilot
Dette systemet har programvare for både fly, droner  og bakkekjøretøyer. 
Ardu-systemet har sine egne dedikerte kontrollkort. Dersom man skal utnytte dette systemet fullt ut, bør disse kortene brukes. Systemet har mulighet for svært mange sofistiske funksjoner. Mange er forhåndsprogrammeret funksjoner, som automatisk landing, retur til startsted, holde fast høyde og posisjoner.

Et russisk utviklingsmiljø har utviklet Ardu-programvare for Crius AIO v2 - kortet. Dette kan gi et godt resultat, men prosedyren for å installere kontrollprogramvaren for dette kortet er noe omstendig.Den krever en spesiell versjon av Arduino IDE (v 1.0.3) og eget bibliotek som må kopieres inn i library-mappen i Arduino-mappen i Mine Dokumenter eller i library-mappen i Arduino-programmappen.

Naza-M V2
Dette er det mest avanserte og kostbare systemet for kontroll av droner. Systemet har en rekke funksjoner for kontroll og overvåking. Telemtri-forbindelse til en PC eller nettbrett gir ulike data tilbake til operatøren under flyturen. Missions kan forhåndsprogrammeres. Dette systemet er ofte førstevalget for profesjonelle aktører i markedet. De felste funksjoner er også tilgjengelig i Ardupilot-programmet.

Ardupilot

Her kan man velge mellom en 8-bits kontroller (APM) og en 32-bits kontroller (PixHawk). APM støttes ikke lenger med oppgraderinger og regnes som pesjnert. PixHawk er under stadig oppdatering og grenser til profesjonell droneteknologi. Her finnes det fleste muligheter of funksjoner, både for manuell lyving og med forhåndsprogrammerte flyturer. Her er også en rekke forhåndstester før flyvingen tar til og dronenkan aktiviseres. Det er også en rekke korreksjonsrutiner under selve flyturen og recovery-rutiner dersom feil oppstår.

 

Logg inn

Powered by    :