skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Atmel Studio 7 (versjon 7.0.1006) sammen med extension-modulen Arduino IDE for Atmel Studio 7 (Visual Micro for Atmel Studio 7) bygger på Visual Studio 2015 fra Microsoft. Den har en rekke fordeler framfor det tradisjonelle Arduino-mijøet. Blant fordelen kan nevnes en rekke utvidelsesfunksjoner (extesions), debugger-funksjon, opplisting av tilgjengelige funksjoner under skriving av programuttrykkene, osv. 

Arduino IDE kan installeres  fra Extensions and Updates fra Tools-menyen. Klikk på Available Downsload og søk på Arduino. Last ned Arduino IDE for Atmel Studio 7. Du må ha brukertilgang hos Atmel for å laste ned modulen, men det har du allerede da du lastet ned Atmel Studio 7. Dersom du har installert Atmel Studio 6.2 med Visual Micro-modulen for Arduino IDE tidligere, kan det by på problemer med å installere Atmel IDE for Atmel Studio 7. Det er da nødvendig og avinstallere Atmel Studio 6.2 med Visual Micro-modulene før du installerer Arduino IDE for Atmel Studio 7. Det kan også være nødvendig å avintallere gamle Microsoft Visual Studio-versjoner før du installerer Atmel Studio 7 og Visual Studio for Arduino IDE i Atmel Studio.

Atmel Studio støtter ikke bruk av faner i Arduino-programmer. Programmelementer i egne filer som vises automatisk som faner i Arduino IDE kan legges til manuelt i Atmel Studio i menyvalget Project/Add Existing Item... eller Project/Add New Item.. for nye programfiler. 

Microsoft Visual Studio 2017 støtter også programmering i Arduino ved hjelp av modulene Visual Micro og Arduino IDE for Visual Studio. Men programmet er stort og krever en tyngre maskin. Visual Mirco krever lisens.

 

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode

CB Login

Powered by    :