skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

GPS-en leverer taggene på GPS koordinatform som for eksempel:
   $GPRMC,191249.80,A,6323.39193,N,01025.56051,E,0.294,,020215,,,A*71
Koordnatene fra GPS-en er på koordantform etter 60-talls-systemet for minutter som er angitt bak desimaltegnet, vist som punktum. Omregnet til desimalform blir koordnaten 6323.39193 fra GPS-en omgjort til  63 grader og 23.39193*6/10 = 38.998655 minutter. Dette brukes som koordater i Google Earth.

Koordinatene må skrives i flukt uten mellomrom. Minst to linjer, det vil si to koordinatposisjoner må oppgis.

Etter koordnatelinjene kommer en sluttdel som avslutter skriptet. Filen lagres med .kml-filtype. Enten kan den lastes opp fra Google Earth eller den kan lastes opp som som en kommandohale til googleearth.exe - kommandoen.

Skiftet kan da deles opp i tre deler. Skripthodet  utgør første del. Deretter listen av koordnater som behandles fa satellitten. TIl slutt følger skripthalen. Dette lastes opp i Google Earth som en kml-fil.

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode

CB Login

Powered by    :