skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Underkategorier

Mikrokontrollere har blitt en del av hverdagen vår. De finnes i nesten alle sammenhenger. Mest poplære har vært Atmels mikrokontrollere som har blitt utviklet i Trondeim. Men nå er de kineske ESP-kontrollerne i ferd med å ta over. De franske LoRa-kretsene har også funnet en nisje. Mikrokontrollere har en flott evne til å kommunisere og er grunnlaget for utviklingen av The Internet of Things  MQTT-protollen for kontroll av automatiske funksjoner i hjemmet 

Problemer med USB seriedrivere

Det finnes et uttall av single board computers på markedet nå. Rasperry Pi var blant de første og er fortsatt dominerende i markedet.

Alternativet kan være Parallella dersom du vil ha en supercomputer..

 

 

 

Å lage egne kretskort med AutoTRAX kan være spennende!. Her kan du designe dine egne kort ved hjelp av komponentbiblioteker. Deetter kan du selv printe ut film og ekseponere kretskort eller sende inn en Gerber-fil til en produsent som kan gjøre det profesjonelt for deg. Deretter kan du selv lodde sammen kretsene på kortene med din egen signatur påtegnet!

 

 

Her er artikler om servere. Det er et eget underkapittel for Centos 7 server som vi har installert her hos oss. Men her kan  også ulike andre typer serverfunksjoner være omtalt

 

 

 

 

Droner kan bygges med Arduinobaserte mikrokontrollere. Dronene kan styres både med fjernkontroll og med ferdige opplastede missions-programmer. Kamera på dronen kan filme i opp til  4K-standard ved hjep av GoPro Hero kamera og Gimbal gyrostabilisering. Live video kan overføres til operatør som da opplever at han flyr med dronen. Med en DEVO 12FE fjernkontrollenhet kan han også lese av sensorverdier fra dronen. Eller han kan bruke en SkyZone SKY-01 RC FPV-monitor som brukes som en videobrille. En gyrosensor fanger opp hodebevegelsene og overføre dem til kameraet på dronen slik at kameraet vil bevege seg etter hodebevegelsene til operatøren.

Men droner kan også være farlige. De er viktig med utprøvde Failsafe-rutiner som kan bringe dronen ned på bakke på en kontrollert måte. I vårt arbeide med droner har dette fått størst fokus. Vi er autoriserte av Luftfartstilsynet til å operere RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) i Norge (reg no: NO.RPAS.0605).

Her er beskrivelser av ulike typer prosjekter. Alle er relatert tilegen serverpark, unntatt WordPress for KIA.

Her er en samling artikler om ulike programmeringsemner. Det kan fra ulike språk og ha mer almenn karakter enn hva du finner ellers i dette forumet. Se min kanal på GitHub

GitHub kommandoer Git innføringsvideo   Kommandoer (Youtube)
Lage README.md-fil

Her er en del programmer som kan lastes ned og brukes..

https://www.youtube.com/channel/UCnEBPhaqNrFQQIHW_NLAseg/videos 

En ny generasjon datamaskin er udner utvikling. Det baserere seg på den seneste kvantefysikkforskningen. Dette har ført til en utvikling av datamaskiner som baserer seg på kvantefysikk. Her er bit og bytes erstattet med qubits (quantum bits) som kan ha flere verdier samtidig i det som kalles superposisjonering. I tillegg kan flere qubits kobles sammen i entangulerte enheter som tillater multiprosessorering i en enkelt maskinkjerne.  Denne databehandlingen kan styres med kvantumsdatabehandling ved hjelp av ulike pulsinferferensprosesser. Resultatet er statistiske fordelinger av behandlingen siden kvantefysikken kun baserer seg på statistikk.

Se blogginnlegg om kvantedatamaskiner

 

Kunstig intelligens kan brukes der datamaskiner selv tar beslutninger ut fra de data de fores med. Begreper som Machine Learning, kvantumsmaskiner, autonome systemer Store mengder data kan behandles statistisk der maskiner lager matematiske modeller som kan forutsi hendelser (værvarsler) eller ta beslutninger (selvkontrollerende kjøretøyer).

 

 

 

Internet off Things  (IoT) er  et nettverk der ulike tekniske enheter kommuniserer med hverandre uten manuell betjening. Det kan være sensorer som rapporterer meldinger til sentrale servere (brokers) som andre enheter (styringsenheter) abonnerer på og gir respons etter oppsatte regler. Protokoller som brukes er MQTT. Serverprogrammer som kan brukes er Mosquitto som kan installeres på ulike installasjoner, som Rasperry Pi. Behandlingsregler kan settes opp med Node Red. Kommunikasjonsmediet er WiFi og Internett, eller det nye franske konseptet Lora-nett som er et eget radiobasert nettverk på 868MHz-båndet.