skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

APM Ardupilot

Kraftig drone gav krafige avspark

Drone 3 -  et quadrocopter utstyrt med fire SUNNYSKY X2208-7 motorer som hver enkelt kan gi en effekt opp til 330W med sine 50 gram!. Dette tilsvarer en strømstyrke på opp til 30A i 15 sekunders kontiunerlig drift!. Men dette er ikke det vanlige. Strøm totalt når det hoovrer er på opp til 10A for hele dronen, så her kan man gjerne snakke om krefter i reserver. Disse motorene roterer så hurtig at 10" propeller måtte skiftes ut med 7". Det var mer enn nok til at den steg lynraskt opp fra bakken. De første testene ble kjørt i Stabilize modus der man undersøkte driften på dronen. En runde med trimming gjorde at drift til sidene kunne stabiliseres. På APM  gjøres dette enkelt med en dobbel armering av motorene. Da går kontrolleren i læremodus når den holdes i konstant posisjon og høyde i omtrent et minutt. Etter at dronen har landet og armeringen slått av, vil trimmesettingen lagres i konfigurasjonsminnet. Neste gang dronen løftet seg opp fra bakken holdt den posisjonen stødig når stikkene var ubetjente. 

Neste test var AltHold. Den fungerte også utmerket. Thrust-stikken kunne brukes til å regulere høyden. Deretter fulgte testing av Loiter-modus der GPS-posisjon og høyde holdes konstant når stikkene får være i fred. Her er det mulig å kjøre dronen uten at den drifter av gårde av vær og vind. GPS-en fungerer hele tiden som referanse, og vær og vind korrigeres det for løpende.

Deretter testet Land-funksjonen. Dronen tok bakken rolig og forsiktig slik den skal gjøre og parkerte seg elegant med avslåtte motorer. 

Så kom den neste funksjonstesten: RTL-  Return to Launch. Dette er en viktig FailSafe-funksjon dersom noe går galt. Det er viktig at man er helt trygg på at denne alltid fungerer slik den skal. Stor var derfor spenningen etter at jeg kjørte dronen et stykke unna startstedet og slo på RTL-knappen. Dronen steg til 10 meter, beveget seg over startstedet, hang der noen sekunder før den langsomt senket seg til bakken, parkerte seg og slo av motorene! Jeg var mektig imponert!  Dette lovet godt!. Men disse funksjonene må gjentas mange ganger før man er alltid trygg på at den fungerer som den skal.

Tilslutt lot jeg dronen henge på Loiter-modus inntil batteriet gikk tomt. Den skal da detektere at spenningsnivået går ned til under 10.5 volt og lande. Det også fungerte som det skulle. 

En negativ erfaring var at motorkontrollerne (ESC) gikk svært varme. Disse er 30A kontrollere som må til for å styre disse motorene. Tidligere hadde jeg montert 20A ESC, men da gikk motorene løpsk. Det var tydelig at disse motorkontrollerne ikke taklet de kraftige motorene.

I neste flight-runde skal vi kjøre på mission. Et program skal lastes opp der dronen skal gå til ulike posisjoner og gjøre ulike ting.  Deretter følger å sette et kamera på dronen og kjøre FPV: en videobrille koblet til et kamera på dronen gir inntrykk av at du sitter på den. I videobildet kommer det opp telemetry-data også, som viser tilstanden på dronen løpende. Tilslutt kan det være aktuelt å feste et Hero GoPro-kamera i en gimbal på dronen for å filme.{jcomments on}

Tillegg:
Grunnen til at motorkontrollerne (ESC) gikk varme, var at de gir 5 volt til APM-kontrolleren og andre kretser på dronen. Men disse 5-volt-regulatorene er digitale og kan ikke benyttes samtidig. Da konkurrerer de om å levere og blir varme. Det er nok at en av motorkontrolerne leverer 5 volt, de andre 5-volt-kontaktene kan kobles fra. Da ble resutlatet mye bedre.