skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

APM Ardupilot

Drone på mission

Drone 1, som er utstyrt med en APM v 2.8 har gått på sin første mini-mission i et nedlagt grustak. Tre posisjoner ble satt av på kartet og lastet opp i dronen. Da den lettet fra bakken i Stablize modus, ble den straks satt over i Auto-modus. Dronen dreide rundt og fløy til posisjon 1 i 5 meters høyde. Der ventet den 3 sekunder før den dreide rundt og fløy til posisjon 2. Deretter posisjon 3. Tilslutt slo den over i RTL (Return to Launch) som var den siste programlinjen i mission-listen, steg opp tl 10 meter, satte kursen for startstedet, ventet 3 sekunder og senket seg langsomt ned til den tok bakken, pent og pyntelig. Tilslutt slo den av motorene.{jcomments on}