skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

APM Ardupilot

Ultralydsonarerstatning for XL-EZ0

{jcomments on}Denne enheten kan erstatte den mye dyrere XL-EZ0 sonar for APM droner.  Enheten settes opp som analog sonar under Initial setup/Optional Hardware. Den kobles til analog port 1 på APM-kontrolleren. Det viser seg at spenningen på de analoge portene ikke er fullt ut 5 volt. Jeg koblet derfor strømforsyning til en av inngangsportene som får strøm fra motorregulatorene (ESC). Med oppsettet under viste det seg at sonaren viste korrekt avstand inntil 7 meter.

Forklaring til parametrene er gitt under Config/Tuning/Full paramter list:

RNFND_MAX_CM = 1           - 
RNGFND_MAX_CM = 700
RNGFND_MIN_CM = 20
RNGFND_PIN = 1                - Dette er analog port 1 som leser av spenningsnivået
RNGFND_RMETRIC = 1
RNGFND_SCALING  = 3      - Dette er faktor mellom spenning og målt avstand i meter 

RNGFND_SETTLE_MS = 0
RNGFND_STOP_PIN = -1
RNGFND_TYPE = 1

Du kan kjøpe ultralydsonaren her