skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

APM Ardupilot

OSD-trøbbel for APM

{jcomments on}Å vise telemetridata på videobilde, kan vise seg trøblete. 

Jeg bruker minimosd-extra-kortet  for å sende telemetridata over dronens tilstand som overlay på videobildet fra dronen. Da kan tilstandsparametre sendes tilbake til operatøren som et overbygg på videobildet. Jeg bruker en av bryterne på senderpanelet til å velge mellom to ulike skjermbilder med telemetri-info eller et blankt, rent videobilde.

Kortet er delt i to når det gjelder kraftforsyningen. Den ene delen er for videodelen, den andre for telemetri-delen. Videodelen er forsynt med 12 volt som også sendes videre til kamera og videosender. Denne delen har også en 5-volt-regulator som dekker internt 5-voltbehov. Telemetridelen forsynes fra APM-kontrolleren. Den tok jeg fra en av spenningspunktene for de analoge inngangene. Men det viste seg at denne var på bare 2.5 volt. En annen APM-kontroller jeg har, viser 5 volt på disse pinnene, så jeg tror det har oppstått en feil på denne APM-kontrolleren. Telemetrisenderen og RC-mottakeren forsynes også med spenning fra disse pinnene, og de fungerte ikke som de skal med en så lav spenning. Siden den andre APM-kontrolleren jeg har viser 5 volt, koblet jeg en kabel fra spenningspunktene som forsynes av motorkontrollerne (ESC) til en av 5-volt-pinnene på  analoginngangene. Da ble alle disse pinnene forsynt med 5 volt, og RC-mottakeren og telemetrisenderen fungerte som den skulle.

Det er mulig å lodde sammen de to kraftforsyningene på OSD-kortet slik at telemetridelen også forsyner videodelen med 5 volt. Da er det ikke nødvendig med 12-volt forsyning til kortet i det hele tatt. Kamera og videosender som krever 12 volt, får det direkte fra LiPo-batteriet i stedet. Dette kan gi forstyrrelser på videobildet fra motorene på dronen. Det er derfor mulig at det må finnes en annen løsning på dette siden.

I MissionPlanner kreves at det settes enkelte parametre for at OSD-kortget skal fungere. I Config/Tuning/Full Parameter List finnes to variable, RSSI_PIN som jeg satte til 0 (APM2 A0) og RSSI_RANGE som jeg satte til 5 volt.For meg fungerte dette, men det er mulig at RSSI_PIN både kan være 1,2 og 13.

Det er mulig å vise tre forskjellige skjermbilder med telemetridata på videobildet, det vil si egentlig bare to. Det tredje viser bare ren video, men alarmvarsler kommer likevel opp. De to andre skjermbildene kan konfigureres i et program, OSD_Config.exe. Da må OSD-kortet kobles fra dronen og kobles til et FTDI-adapter. De to skjermbildene med data kan konfigureres her. I den første fanen i programmet er det en gruppe nederst til venstre (Warning Auto Panel) der man kan sette hvilken input-kanal på APM-kontrolleren som kan brukes til å skifte mellom de tre skjermsettingene. Jeg har en 3-punkts bryter på senderpanelet jeg kan koble til en av RC-kanalene for dette formålet. Denne kanalen på RC-mottakeren kobles med en kabel til input 8 som er valgt på APM-kontrolleren. Da vil OSD-kortet sense nivået på denne inngangen og vise sine respektive informasjonbilder på videobildet. RSSI-channel øverst til venstre i skjermbildet på konfigurasjonspanelet har jeg satt til MavlinkRSSI med minsteverdi 0 og maksverdi 255 med varsling på 5%.

Minimosd-extra kan du kjøpe her