skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

APM Ardupilot

Motorkontrollere kan programmeres

Motorkontrollere (ESC- Electronic Speed Control)  kan programmeres til å fungere i ulike modus. Det er mest aktuelt å tilpasse kontrolleren til max/min-verdier til kontrollerne på senderen.

Signal under oppstart

Under startup gir den to statussignal i form av antall peep i to ulike runder. Den første runden gir den antall korte toner som viser antall celler i LiPo-batteriet. Den neste angir om bremsefunksjonen er av eller på. En tone viser at brems er av, to viser at den er på.

Innstilling av maks/min-verdier

For kalibrering av maks/min-verdier gjør man følgende:

 1. Skru av propellen på motoren
 2. motor/kontrolleren er frakoblet batteriet
 3. Koble styringskabelen til throttle-kanalen på mottakeren
 4. Slå på senderen og la throttle stå i max stilling
 5. Koble til batteriet på motor/kontroller
      to korte støt høres fra motoren
 6. Før throttle-kontrolleren ned til  minimum innen 5 sekunder.
     En tone fra motoren bekrefter kalibreringen
 7. Kontrolleren fungerer nå på vanlig måte. Skru på propellene.

Programmering av kontrolller

Dersom throttle er max mer enn fem sekunder, vil den gå i programmeringsmodus. Den vil da løpe gjennom 10 ulike funksjoner beskrevet i manualen, som du kan se her 

Varsam med ESC som har switching BEC! 

Enkelte ESC har innebygget switching BEC (Battery Eliminator Circuit)  som kan forsyne kontrolleren med  5 volt. Men slike switching BEC  senser spenningen på utgangen om de holder 5 volt og korrigerer tilførselen etter de avvik som den finner. Men dersom alle ESC på dronen gjør dette, vil alle sense ulike verdier og levere strøm ukontrollert. Dermed kan ESC-ene lett bli overopphetet. Dette tapper også batteriet og minsker flytiden. Det er derfor tilstrekkelig at kun én ESC leverer 5 volt til kontrolleren. De andre ESC kan fjerne den røde 5-volt-kontakten i pluggen slik at den bare leverer signal (hvit kabel) og jord (svart kabel). Denne ene ESC kan levere opp til 2,5A, så det er rikelig med strøm til kontrolleren. Dersom man bruker servoer som trekker mer strøm enn dette, kan det være nødvendig å installere en egen switching BEC som forsyner dronen med 5volt.  I så fall kobles 5-volt.kablene fra alle ESC slik at ingen forsyner kontrollerkortet med 5 volt. 

En annen smart løsning med APM-kontrollerne er å fjerne jp1-koblingen. Dersom man bruker strømmodulen som hører til APM-kontrolleren, vil kontrolleren få 5 volt derfra. jumperen jp1 vil forsyne også utgangsdelen av kortet med spenning. Men dersom det kobles servoer på utgangen, vil disse trekke mye strøm og danne spiker-forstyrrelser på strømforsyninger siden dette er induktive enheter. Dette kan forstyrre kontrollfunksjonene på APM-kortet. Fjernes jp1-jumperen skilles strømforsyningene slik at ESC-enhetene gir speniing til utgangene mens strømmodulen gir spenningn til inngangene. Dette gir en sikrere drift.

Jeg har hatt et tilfelle der krafige ESC  alle har levert 5 volt til kontrollerkortet slik at alle ESC ble overopphetet.