skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

APM Ardupilot

Lesing av rapporter fra APM-kontroller

Flash-rapporter kan ikke leses uten feilmeldinger. Slike rapporter må lastes ned via Terminal-valget i Mission Planner. Velg oppkobling med USB-port og klikk Connect i Termnal. Deretter velges Log Download. Her velges den rapporten som skal lagres fra APM-kontrolleren. Den lagres da som en log-fil i tekstformat. Last opp filen it Notepad og fjern linjer foran den første FMT-linjen. Deretter kan rapporten lastes opp i Terminal/LogBrowse