skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Dronefilmer

Dronefilm 1 - CanSat-drone

Denne dronen har en klo som løfter CanSat-enhet til spesifikk høyde. Der slippes CanSat-enheten. Dronen venter en tidsperiode før den går ned for landing. Hele prosedyren er automatisk som en opplastet mission og kan gjentas på samme måte flere ganger.