skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Dronefilmer

Test videoopptak med gimbal

Test av videoopptak med drone. Bruk av gimbal. Landingsstell trekkes opp etter oppstart. Opptaket avsluttes med flight modus RTL (Return To Launch). Dronen går opp til 5 meter, sirkler over landingsstedet og slår ut landingsstellet automatisk. Lander korrekt, men velter etter landing pga mye vind.