skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Dronefilmer

Testflight på Brøttem

Test av videoopptak med drone. 28.april 2016.  Landingsstell trekkes opp etter oppstart. Opptaket forstyrres av en ustabil gimbal, som kanskje skyldes mye vind. Opptaket avsluttes med flight modus RTL (Return To Launch). Dronen går opp til 10 meter og gå på en mission i en runde i terrenget før det returnerer til startstedet,slår ut landingsstellet automatisk  og lander korrekt,