skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Internet of Things (IoT)

Internet off Things  (IoT) er  et nettverk der ulike tekniske enheter kommuniserer med hverandre uten manuell betjening. Det kan være sensorer som rapporterer meldinger til sentrale servere (brokers) som andre enheter (styringsenheter) abonnerer på og gir respons etter oppsatte regler. Protokoller som brukes er MQTT. Serverprogrammer som kan brukes er Mosquitto som kan installeres på ulike installasjoner, som Rasperry Pi. Behandlingsregler kan settes opp med Node Red. Kommunikasjonsmediet er WiFi og Internett, eller det nye franske konseptet Lora-nett som er et eget radiobasert nettverk på 868MHz-båndet.