Komponenter

ESP-32S ESP32 NodeMCU Development Board

Dette er en utrolig slagkraftig mikrokontroller med innebygd WIFi, Bluetooth og mange kommunikasjonsprotokoller (SPI, I2C, I2S , UART, CAN m.m. Den har to prosessorer som svinger på 160MHz. er  32bit med 512kb ram og 16MB flashminne. Arduino UNO er 8-bit,svinger på 16Mhz har 2kb ram og 32kb flashminne.

http://randomnerdtutorials.com/getting-started-with-esp32/  

Setup Arduino IDE instrukser
AT-kommandoer for konfigurasjon  Eksempler