skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Kvantedatamaskiner

En ny generasjon datamaskin er udner utvikling. Det baserere seg på den seneste kvantefysikkforskningen. Dette har ført til en utvikling av datamaskiner som baserer seg på kvantefysikk. Her er bit og bytes erstattet med qubits (quantum bits) som kan ha flere verdier samtidig i det som kalles superposisjonering. I tillegg kan flere qubits kobles sammen i entangulerte enheter som tillater multiprosessorering i en enkelt maskinkjerne.  Denne databehandlingen kan styres med kvantumsdatabehandling ved hjelp av ulike pulsinferferensprosesser. Resultatet er statistiske fordelinger av behandlingen siden kvantefysikken kun baserer seg på statistikk.

Se blogginnlegg om kvantedatamaskiner