skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Arduino mikrokontrollere

Arduino er et konsept der en familie mikrokontrollerkort kan brukes til ulike programerbare kontrollfunskjoner. På internett finnes mange fora (Communities) for DIY-prosjekter (Do It Yourself) med   utgangspunkt i disse kontrollerkretsene. Der er det lagt ut programskisser og løsninger som kan benyttes av interesserte, basert på Open Source-prinsippet. Se http://arduino.cc/ som er hovedformunet  for Arduino-samfunnet.  Se også http://www.arduino.org/   Programmering av Arduino kan enten skje med Arduino IDE som kan lastes ned her   eller her,  med Atmel Studio med Visual Micro plugin/Visual Studio Arduino plugin som lastes ned her eller med Eclipse som kan lastes ned her.  Bibliotekfunksjoner kan lastes ned her

 Du kan kjøpe en del Arduino-enheter i vår nettbutikk   Diskusjonsforum om Arduino   Du kan ta en kurs i Arduino her 

 - forumer: MickMake                        Autodesk Arduino simulering

Kontroll ved hjelp av RF (Radiokontroll)

APC 220C er en laveffekt radiofrekvens sender/mottaker som er velegnet til kommunikasjon i mange Arduinoprosjekter. Den er en robust enhet med interne feilrettingsrutiner som fungerer godt i mange krevende støyinterferensmiljøer som for eksempel industrimijøer. Den kan programmeres til å brukes blant 100 kanaler fra 418MHz til 455MHz. Utgangseffekten er 20mW og har en 256 bytes med databuffer. Enheten kommuniserer med baudrate opp til 57600 baud, mens RF-kretsene kommuniserer med en lufthastighet på opp til 19200 baud. Rekkevidden er opp til 1km.

 

Les mer …

Litium-batteri eksploderte

Det er ikke helt ufarlig å omgås med litiumbatterier. 

Jeg kjøpte 11.1V litiumbatterier fra dx.com for bruk i droner. Men da burde jeg samtidig kjøpe den spesielle laderen som finnes for litiumsbatterier. Det fikk jeg sørgelig erfare. 

Les mer …

Programmering av Arduinokort ved hjelp av AVRISP XPII

AVRISP mkII fra Atmel er en intelligent programmerer som kan programmere Arduino-kort ved help av ISP-kontakten på kortet.

Det hender at programmeringsmiljøet for Arduino (Arduino IDE) ikke kan programmere kortet da oppstartslasteren  (bootloader)  som tar i mot skissen (programmet) ikke fungerer.   

Les mer …

CAN/I2

{jcomments on}

       

 

 

 

 

 

CAN, I2C og SPI er tre ulike seriesynkronmetoder for Arduino. Her brukes SPI for å kommunisere til en interface-krets som kobles til CAN-bussen.

Arduino MEGA: Får ikke SPI-biblioteket til å snakke med mega..

Les mer …

IMU - fantastiske multifunksjoner

IMU  - Intertial Measurement Unit    - er integrert kretskort med flere ulike sensorfunksjoner. Det inneholder både gyro, akselerator, kompass, temperatur og trykkmåler. Gyro, akselerator og kompass er tredimensjonale størrelser som angir flaten i x/y-koordinater og høyde i z-koordinat. Hver IMU har sine egne kobinasjoner a sensorer. Disse har egne bibliotekfunksjoner, og det er disse du bruker i Arduino-skissene.  IMU kan bestille her

Les mer …