skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Arduino mikrokontrollere

Arduino er et konsept der en familie mikrokontrollerkort kan brukes til ulike programerbare kontrollfunskjoner. På internett finnes mange fora (Communities) for DIY-prosjekter (Do It Yourself) med   utgangspunkt i disse kontrollerkretsene. Der er det lagt ut programskisser og løsninger som kan benyttes av interesserte, basert på Open Source-prinsippet. Se http://arduino.cc/ som er hovedformunet  for Arduino-samfunnet.  Se også http://www.arduino.org/   Programmering av Arduino kan enten skje med Arduino IDE som kan lastes ned her   eller her,  med Atmel Studio med Visual Micro plugin/Visual Studio Arduino plugin som lastes ned her eller med Eclipse som kan lastes ned her.  Bibliotekfunksjoner kan lastes ned her

 Du kan kjøpe en del Arduino-enheter i vår nettbutikk   Diskusjonsforum om Arduino   Du kan ta en kurs i Arduino her 

 - forumer: MickMake                        Autodesk Arduino simulering

Kontroll ved hjelp av RF (Radiokontroll)

APC 220C er en laveffekt radiofrekvens sender/mottaker som er velegnet til kommunikasjon i mange Arduinoprosjekter. Den er en robust enhet med interne feilrettingsrutiner som fungerer godt i mange krevende støyinterferensmiljøer som for eksempel industrimijøer. Den kan programmeres til å brukes blant 100 kanaler fra 418MHz til 455MHz. Utgangseffekten er 20mW og har en 256 bytes med databuffer. Enheten kommuniserer med baudrate opp til 57600 baud, mens RF-kretsene kommuniserer med en lufthastighet på opp til 19200 baud. Rekkevidden er opp til 1km.

 

CAN/I2

       

 

 

 

 

 

CAN, I2C og SPI er tre ulike seriesynkronmetoder for Arduino. Her brukes SPI for å kommunisere til en interface-krets som kobles til CAN-bussen.

Arduino MEGA: Får ikke SPI-biblioteket til å snakke med mega..

IMU - fantastiske multifunksjoner

IMU  - Intertial Measurement Unit    - er integrert kretskort med flere ulike sensorfunksjoner. Det inneholder både gyro, akselerator, kompass, temperatur og trykkmåler. Gyro, akselerator og kompass er tredimensjonale størrelser som angir flaten i x/y-koordinater og høyde i z-koordinat. Hver IMU har sine egne kobinasjoner a sensorer. Disse har egne bibliotekfunksjoner, og det er disse du bruker i Arduino-skissene.  IMU kan bestille her

AltSoftSerial -rutine gir ekstra serieport på UNO

UNO har bare én serieport.  Biblioteket AltSoftSerial gir en ekstra serieport på Arduino UNO. Denne rutinen er bedre en SoftSerial-rutinen siden den ikke interfererer med andre bibliotekfunksjoner som SoftSerial-biblioteket kan gjøre. AltSoftSerial bruker faste porter for Rx og Tx. SoftSerial kan ikke sende og motta samtidig. AltSoftSerial og SoftSerial kan under gitte forutsetninger brukes sammen.

Kurs i Arduino

Blant kursinnholdet kan nevnes:

  •  Installasjon av utviklingsverktøyet
  • Lage programskisser for Arduini UNO
  • Installasjon og bruk av bibliotekfunksjoner
  • Lesing av ulike sensorer ved bruk av biblioteker
  • Kommunikasjon med RF, IR (fjernkontroll), Bluetooth
  • Styring  av  servo og elektromotorer

Fullført kurs gir kursdiplom og attest.
Kurset kan bestilles her

Logg inn