skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Arduino mikrokontrollere

Arduino er et konsept der en familie mikrokontrollerkort kan brukes til ulike programerbare kontrollfunskjoner. På internett finnes mange fora (Communities) for DIY-prosjekter (Do It Yourself) med   utgangspunkt i disse kontrollerkretsene. Der er det lagt ut programskisser og løsninger som kan benyttes av interesserte, basert på Open Source-prinsippet. Se http://arduino.cc/ som er hovedformunet  for Arduino-samfunnet.  Se også http://www.arduino.org/   Programmering av Arduino kan enten skje med Arduino IDE som kan lastes ned her   eller her,  med Atmel Studio med Visual Micro plugin/Visual Studio Arduino plugin som lastes ned her eller med Eclipse som kan lastes ned her.  Bibliotekfunksjoner kan lastes ned her

 Du kan kjøpe en del Arduino-enheter i vår nettbutikk   Diskusjonsforum om Arduino   Du kan ta en kurs i Arduino her 

 - forumer: MickMake                        Autodesk Arduino simulering

CAN/I2

       

 

 

 

 

 

CAN, I2C og SPI er tre ulike seriesynkronmetoder for Arduino. Her brukes SPI for å kommunisere til en interface-krets som kobles til CAN-bussen.

Arduino MEGA: Får ikke SPI-biblioteket til å snakke med mega..

IMU - fantastiske multifunksjoner

IMU  - Intertial Measurement Unit    - er integrert kretskort med flere ulike sensorfunksjoner. Det inneholder både gyro, akselerator, kompass, temperatur og trykkmåler. Gyro, akselerator og kompass er tredimensjonale størrelser som angir flaten i x/y-koordinater og høyde i z-koordinat. Hver IMU har sine egne kobinasjoner a sensorer. Disse har egne bibliotekfunksjoner, og det er disse du bruker i Arduino-skissene.  IMU kan bestille her

AltSoftSerial -rutine gir ekstra serieport på UNO

UNO har bare én serieport.  Biblioteket AltSoftSerial gir en ekstra serieport på Arduino UNO. Denne rutinen er bedre en SoftSerial-rutinen siden den ikke interfererer med andre bibliotekfunksjoner som SoftSerial-biblioteket kan gjøre. AltSoftSerial bruker faste porter for Rx og Tx. SoftSerial kan ikke sende og motta samtidig. AltSoftSerial og SoftSerial kan under gitte forutsetninger brukes sammen.

Kurs i Arduino

Blant kursinnholdet kan nevnes:

  •  Installasjon av utviklingsverktøyet
  • Lage programskisser for Arduini UNO
  • Installasjon og bruk av bibliotekfunksjoner
  • Lesing av ulike sensorer ved bruk av biblioteker
  • Kommunikasjon med RF, IR (fjernkontroll), Bluetooth
  • Styring  av  servo og elektromotorer

Fullført kurs gir kursdiplom og attest.
Kurset kan bestilles her

Arduino Bluetooth RC controller

Denne Arduino-appen kan styre et kjøretøy fram og tilbake og svinge til venstre og høyre i av/på-posisjoner (digitale posisjoner). Farten kan stilles i egen innstilling øverst til høyre i appen. I tilegg kan man slå på hovedlys, baklys og bruke horn. Appen har også en funksjon der man kan tilte eller rulle på telefonen for å styre kjøretøyet. Den kommuniserer ved hjelp av bluetooth med en hastighet på 115200.

Nettsiden for appen finner du her hvor det er beskrivelse av hvordan bilen bygges som appen styrer.
Appen lastes ned på Android-telefonen ved hjelp av PlayStore (Play Butikk).

Programmere Bluetooth

Det finnes to typer Bluetooth-kort. HC-05 er er en master og kan kommunisere med HC-06 som er slaveenhet. Kommunikasjonen skjer med en hastighet opp til 1382400 baud og har en rekkevidde opp til 10 meter. Bluetooth egner seg derfor til høyhastighetssamband mellom enheter for korte avstander, opp til 10 meter.

 

Logg inn