skule.sormo.no

ORG NR 885 947 522

Arduino mikrokontrollere

Arduino er et konsept der en familie mikrokontrollerkort kan brukes til ulike programerbare kontrollfunskjoner. På internett finnes mange fora (Communities) for DIY-prosjekter (Do It Yourself) med   utgangspunkt i disse kontrollerkretsene. Der er det lagt ut programskisser og løsninger som kan benyttes av interesserte, basert på Open Source-prinsippet. Se http://arduino.cc/ som er hovedformunet  for Arduino-samfunnet.  Se også http://www.arduino.org/   Programmering av Arduino kan enten skje med Arduino IDE som kan lastes ned her   eller her,  med Atmel Studio med Visual Micro plugin/Visual Studio Arduino plugin som lastes ned her eller med Eclipse som kan lastes ned her.  Bibliotekfunksjoner kan lastes ned her

 Du kan kjøpe en del Arduino-enheter i vår nettbutikk   Diskusjonsforum om Arduino   Du kan ta en kurs i Arduino her 

 - forumer: MickMake                        Autodesk Arduino simulering

Atmel Studio i stedet for Arduino IDE

Atmel Studio 7 (versjon 7.0.1006) sammen med extension-modulen Arduino IDE for Atmel Studio 7 (Visual Micro for Atmel Studio 7) bygger på Visual Studio 2015 fra Microsoft. Den har en rekke fordeler framfor det tradisjonelle Arduino-mijøet. Blant fordelen kan nevnes en rekke utvidelsesfunksjoner (extesions), debugger-funksjon, opplisting av tilgjengelige funksjoner under skriving av programuttrykkene, osv. 

Les mer …

Programmere Bluetooth

Det finnes to typer Bluetooth-kort. HC-05 er er en master og kan kommunisere med HC-06 som er slaveenhet. Kommunikasjonen skjer med en hastighet opp til 1382400 baud og har en rekkevidde opp til 10 meter. Bluetooth egner seg derfor til høyhastighetssamband mellom enheter for korte avstander, opp til 10 meter.

 

Les mer …

Kontroll ved hjelp av RF (Radiokontroll)

APC 220C er en laveffekt radiofrekvens sender/mottaker som er velegnet til kommunikasjon i mange Arduinoprosjekter. Den er en robust enhet med interne feilrettingsrutiner som fungerer godt i mange krevende støyinterferensmiljøer som for eksempel industrimijøer. Den kan programmeres til å brukes blant 100 kanaler fra 418MHz til 455MHz. Utgangseffekten er 20mW og har en 256 bytes med databuffer. Enheten kommuniserer med baudrate opp til 57600 baud, mens RF-kretsene kommuniserer med en lufthastighet på opp til 19200 baud. Rekkevidden er opp til 1km.

 

Les mer …

Litium-batteri eksploderte

Det er ikke helt ufarlig å omgås med litiumbatterier. 

Jeg kjøpte 11.1V litiumbatterier fra dx.com for bruk i droner. Men da burde jeg samtidig kjøpe den spesielle laderen som finnes for litiumsbatterier. Det fikk jeg sørgelig erfare. 

Les mer …

Programmering av Arduinokort ved hjelp av AVRISP XPII

AVRISP mkII fra Atmel er en intelligent programmerer som kan programmere Arduino-kort ved help av ISP-kontakten på kortet.

Det hender at programmeringsmiljøet for Arduino (Arduino IDE) ikke kan programmere kortet da oppstartslasteren  (bootloader)  som tar i mot skissen (programmet) ikke fungerer.   

Les mer …